Forum łączące pokolenia

Grafika forum

Forum Międzypokoleniowe będzie miejscem i czasem, w którym spotkają się różne pokolenia zduńskowolan. Osób, które chcą nie tylko rozumieć siebie nawzajem, ale i miasto, w którym żyją. Które w Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień podzielą się swoimi refleksjami i pomysłami.

Spotkajmy się 21 listopada 2021 roku w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ.

Wspólnie porozmawiamy o przestrzeni w Zduńskiej Woli. Zastanowimy się nad tym, jak się komunikować, aby być rozumianym. Poruszymy także temat aktywności zduńskowolan i współdecydowania o mieście.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Program
8.30-9.00Rejestracja
9.00-9.30

Powitanie

  • Konrad Pokora, Prezydent Miasta Zduńska Wola,
  • Tomasz Polkowski, Dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,
  • Michalina Łagunionok, koordynator projektu „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”

Panel I: Miasto oparte na więziach

9.30-10.30

Przestrzeń miejska nie jest jedynie układem murów i ulic, kamienic i skwerów. Miasto żyje energią swoich mieszkańców. W każdym drzewie, budynku czy placu drzemie historia, emocje, uczucia i aktualne potrzeby ludzi. Projektując przestrzeń miejską nie wystarczy nam „szkiełko i oko”, inżynieryjna precyzja czy urbanistyczna wizja. Aby stworzyć miasto oparte na więziach trzeba wyczuć jego energię, potencjał i tradycje. W tym panelu poszukamy wspólnie wskazówek, jak tworzyć miasto funkcjonalne z szacunkiem dla tożsamości jego mieszkańców.

  • prof. dr hab. Paweł Starosta
  • Paweł Szewczyk
10.30-11.00Panel dyskusyjny
11.00-11.15Przerwa kawowa

Panel II: Sztuka porozumienia między pokoleniami

11.15-12.15

Każde pokolenie wzrasta i działa w innych realiach. Świat seniorów różni się od świata młodzieży, również przez to, że inaczej postrzegany. W tym panelu spróbujemy znaleźć wspólną płaszczyznę pokoleń – miejsce, gdzie łączy się młodzieńcza pasja i wizja z doświadczeniem i mądrością życiową ludzi starszych.

  • Maria Magdalena Poulain
  • dr Adam Gogacz
12.15-12.45Panel dyskusyjny
12.45-14.00Przerwa obiadowa

Panel III: Bank idei – zróbmy to razem

14.00-15.00

Istotą demokracji jest zdolność obywateli do aktywności w życiu społecznym. Sztuka „obywatelskiego brania spraw we własne ręce” jest jednak bardzo trudna. Dlatego podczas panelu zastanowimy się wspólnie, jak pogodzić sprzeczne potrzeby i jak zachęcić zduńskowolan do współdecydowania.

  • Marek Sztark
  • Jacek Gralczyk
15.00-15.30Otwarty panel dyskusyjny
15:30Zakończenie
Prelegenci
Pawel-Starosta

Socjolog, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i jego prorektor w kadencji 2016–2020. Zainteresowania badawcze: rozwój lokalny, kapitał społeczny, partycypacja publiczna, procesy globalizacji, teoria wyboru publicznego, metodologia badań ilościowych oraz studia przypadków w socjologii. Ekspert w projektach badawczych diagnozujących uwarunkowania rozwoju miast. Członek redakcji czasopism naukowych, członek głównych stowarzyszeniach socjologicznych, w tym członek Zarządu International Sociological Association (ISA).

Pawel-Szewczyk

Po ukończeniu studiów pracował w Warszawie i Łodzi oraz za granicą. Po powrocie przez kilka lat prowadził własną działalność gospodarczą. W ostatnich latach był pracownikiem samorządowym – pracował w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli oraz Powiatowym Zarządzie Dróg.

W latach 2014-2018 pełnił mandat radnego Rady Miasta Zduńska Wola. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

Jest przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli. Pasjonuje się muzyką i literaturą faktu, jest pomysłodawcą cyklu Alternatywna Zduńska Wola.

Mariusz-Glinkowski

Świadomy mieszkaniec Miasta Zduńska Wola, uczestniczący cyklicznie w procesie budowania strategii rozwoju miasta, wielokrotnie uczestniczący i tworzący konferencje z obszaru problemów społecznych, infrastrukturalnych, prawa ubezpieczeń społecznych.

Instruktor w stopniu harcmistrza ZHP, wieloletni drużynowy, szczepowy. Wykładowca problematyki marketingowej. Koordynator i twórca współpracy Uczelni Społeczna Akademia Nauk z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli oraz partner UTW w innych miastach.

Marek-Sztark

Niezależny menedżer kultury i animator rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2007 i 2018, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest członkiem zarządu Forum Kraków.

Jacek-Gralczyk

Pedagog, animator kulturalny i społeczny, wykładowca. Przez kilkanaście lat dyrektor domu kultury. Związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – członek Rady Programowej. Aktywnie zaangażowany w kilkuletnią realizację programów Narodowego Centrum Kultury: program wsparcia domów kultury „Dom Kultury+” oraz program wsparcia edukacji kulturowej ”Bardzo Młoda Kultura”. Współorganizator inicjatywy Forum Kraków – zrzeszenia animatorów kultury z terenu całego kraju. Członek zespołu tworzącego koncepcję i aktywny uczestnik wszystkich edycji Niekongresu Animatorów Kultury.

Edyta-Weigel

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, nauczyciel akademicki, trener, edukator. Od wielu lat zajmuje się czynnie rozwojem sektora NGO w teorii i praktyce. Ekspertka w projektach Erasmus + w zakresie rozwoju wolontariatu, profesjonalizacji sektora NGO oraz wzmacniania kompetencji menedżerów wolontariatu (Futur3 skills, FutVol, VolExpo). Specjalizacja: aktywizacja społeczności lokalnych, socjologia miasta, sektor NGO.

Maria-Magdalena-Poulain

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, mgr kulturoznawstwa, geragog kultury, dziennikarz, edukator funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób 55, członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; od 2016 r współpracownik i wykładowca UM w Łodzi. Realizator i ekspert w programach dotyczących aktywizacji społecznej i prozdrowotnej osób starszych na terenach wiejskich Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Animator sieci społecznych, współpracy III sektora z JST, koordynator programów regrantingowych w skali regionu łódzkiego oraz doradca kluczowy OWES.

Dorota-Nawrat-Wyraz

Pedagog, andragog, doradca zawodowy i personalny, trener i coach. Specjalistka w zakresie edukacji dorosłych, pedagogiki pracy. Wieloletni ekspert w projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych.

Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, zajmujący się wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Artystka malarka, zaangażowana w działania kreatywne, pedagog twórczości, założyciel Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości przy Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.

Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli MODUM.

 

Adam-Gogacz

Edukator, trener, filozof i pedagog. Ekspert merytoryczny w wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych, metodyk e-learningu, pasjonat technologii komunikacyjnych, Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie budowania e-narzędzi do pracy nauczycielskiej.

Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem akademickim, głównie w kształceniu przyszłych pedagogów. Prezes Fundacji Centrum Doskonalenia i Nauki zajmującej się propagowaniem edukacji w każdym wieku i wymiarze. Redaktor naczelny kwartalnika Cogitantium. Dyrektor kreatywny w Konsorcjum COGITO – Centrum Edukacji.

Formularz zgłoszeniowy

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Logo Miasta i Muzeum Historii

Projekt pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Przejdź do treści