Forum łączące pokolenia

Grafika forum

Forum Międzypokoleniowe będzie miejscem i czasem, w którym spotkają się różne pokolenia zduńskowolan. Osób, które chcą nie tylko rozumieć siebie nawzajem, ale i miasto, w którym żyją. Które w Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień podzielą się swoimi refleksjami i pomysłami.

Spotkajmy się 21 listopada 2021 roku w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ.

Wspólnie porozmawiamy o przestrzeni w Zduńskiej Woli. Zastanowimy się nad tym, jak się komunikować, aby być rozumianym. Poruszymy także temat aktywności zduńskowolan i współdecydowania o mieście.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Program
8.30-9.00Rejestracja
9.00-9.30

Powitanie

  • Konrad Pokora, Prezydent Miasta Zduńska Wola,
  • Tomasz Polkowski, Dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,
  • Michalina Łagunionok, koordynator projektu „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”

Panel I: Miasto oparte na więziach

9.30-10.30

Przestrzeń miejska nie jest jedynie układem murów i ulic, kamienic i skwerów. Miasto żyje energią swoich mieszkańców. W każdym drzewie, budynku czy placu drzemie historia, emocje, uczucia i aktualne potrzeby ludzi. Projektując przestrzeń miejską nie wystarczy nam „szkiełko i oko”, inżynieryjna precyzja czy urbanistyczna wizja. Aby stworzyć miasto oparte na więziach trzeba wyczuć jego energię, potencjał i tradycje. W tym panelu poszukamy wspólnie wskazówek, jak tworzyć miasto funkcjonalne z szacunkiem dla tożsamości jego mieszkańców.

10.30-11.00Panel dyskusyjny
11.00-11.15Przerwa kawowa

Panel II: Sztuka porozumienia między pokoleniami

11.15-12.15

Każde pokolenie wzrasta i działa w innych realiach. Świat seniorów różni się od świata młodzieży, również przez to, że inaczej postrzegany. W tym panelu spróbujemy znaleźć wspólną płaszczyznę pokoleń – miejsce, gdzie łączy się młodzieńcza pasja i wizja z doświadczeniem i mądrością życiową ludzi starszych.

12.15-12.45Panel dyskusyjny
12.45-14.00Przerwa obiadowa

Panel III: Bank idei – zróbmy to razem

14.00-15.00

Istotą demokracji jest zdolność obywateli do aktywności w życiu społecznym. Sztuka „obywatelskiego brania spraw we własne ręce” jest jednak bardzo trudna. Dlatego podczas panelu zastanowimy się wspólnie, jak pogodzić sprzeczne potrzeby i jak zachęcić zduńskowolan do współdecydowania.

15.00-15.30Otwarty panel dyskusyjny
15:30Zakończenie
Prelegenci
Formularz zgłoszeniowy

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Logo Miasta i Muzeum Historii

Projekt pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Przejdź do treści