Dobry Start 300 dla ucznia

Jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole, możesz przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego otrzymać świadczenie Dobry Start.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U z 2021r. poz.1092) od 1 lipca 2021 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (tzw. 300+) składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/en/baza-wiedzy/program-dobry-start

Przejdź do treści