Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodziców.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 01-01-2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/en/-/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku

W sprawie wniosków złożonych do dnia 31-12-2021 r., w sytuacji gdy członek rodziny przebywa poza granicami Polski właściwym jest tutejszy Organ.

Wypłata świadczenia wychowawczego przyznanego do 31-05-2022 r.  realizowana jest przez Urząd Miasta Zduńska Wola, natomiast od 01-06-2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

  • Tel.: 43 825-02-87 lub 43 825-02-60
  • e-mail: a.dylak-szadkowska@zdunskawola.pl
  • Urząd Miasta Zduńska Wola, Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, budynek nr 4, piętro, pok. 419

 

Przejdź do treści