Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2022

Zduńskowolanie i zduńskowolanki zgłosili w tym roku 30 projektów. 18 w kategorii inwestycje lokalne oraz 12 w kategorii wydarzenia. Wszystkie są poprawne pod względem formalnym. Teraz, w odpowiednich biurach Urzędu Miasta, rozpoczyna się ich weryfikacja merytoryczna. 9 sierpnia po raz pierwszy spotka się Komisja ds. budżetu obywatelskiego. Niżej podajemy nazwy wszystkich zgłoszonych projektów. Sprawdźcie, jakie w tym roku mieliśmy pomysły. Pamiętajcie jednak, prosimy serdecznie, że jest to lista zgłoszonych projektów. O tym, które ostatecznie trafią na karty do głosowania zdecyduje Komisja po ocenie merytorycznej.

Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2022:

Kategoria "Inwestycje lokalne":

Kontynuujemy projekt z 2013 r., budowę Zielonego Podwórka z bardziej czystym powietrzem, bezpieczną dla wszystkich organizacją podwórka i poprawą estetyki. Tym samym uczestniczymy w budowie estetyki centrum miasta. Sami przyczyniając się w sporym zakresie do termomodernizacji w 2018 r., skutecznie zwalczającej smog. A naszym dalszym marzeniem jest Zielone Miasto Zduńska Wola.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Celem projektu jest poprawa estetyki centralnej części os. Karsznice oraz stworzenie miejsca zachęcającego do wypoczynku ze znajomymi wśród zieleni.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Projekt przewiduje zakup i instalację sceny z zadaszeniem o wymiarach 8×6 m przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli, służącej również instytucjom miejskim do organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i warsztatowym dedykowanych mieszkańcom Zduńskiej Woli.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Otwarta Strefa Aktywności Umysłowej to odpowiedź na zapotrzebowanie ogólnodostępnej, kameralnej, zlokalizowanej w plenerze infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci, dorosłych i seniorów.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Wykorzystując potencjał terenu niedaleko zbiornika Kępina: działki nr 294, 295, 296 i 297, z myślą o lokalnej społeczności Zduńskiej woli i szczęśliwych właścicielach czworonogów, chcemy utworzyć Strefę treningowo-relaksacyjną dla psów dedykowanej domowym pupilom, co pozwoli uzupełnić spacer z psem o profesjonalny trening połączony z relaksem.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Zadanie polegać ma dokończeniu modernizacji placu zabaw znajdującego się na os. Karsznice przy filii Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1-go Maja 5-7. Jest to największy plac zabaw, ogólnie dostępny. Plac zabaw ma wyzwalać w dzieciach kreatywność, tam bowiem zabawa spotyka się z przygodą, ale przede wszystkim musi być to miejsce bezpieczne.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Budowa na terenach zielonych pumptracka. Jest to tor o kształcie zamkniętej pętli, składający się z licznych zakrętów, dolin oraz wybrzuszeń zwanych muldami. Tego rodzaju obiekt buduje się w celu doskonalenia jazdy na rowerze. Obecnie, staje się coraz popularniejszy także u osób jeżdżących na deskorolkach, rolkach i hulajnogach.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Projekt zakłada wykonanie placu zabaw dla najmłodszych uczniów w Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli. Celem ogólnym projektu jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, pozwalającego na zabawy rekreacyjne oraz integrację dzieci na świeżym powietrzu.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Książkowy przewodnik wraz z załączoną mapą, fachowo opracowany według współczesnej wiedzy o mieście z kolorowymi ilustracjami wypełni lukę w tym zakresie. Pozwoli lepiej poznać miasta tak jego mieszkańcom jak i przyjezdnym turystom.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Przedmiotem projektu jest urządzenie miejsca odpoczynku dla dzieci i mieszkańców miasta w celu zapewnienia miejsca do uprawiania sportu – do gry w piłkę nożną przez utworzenie bocznego boiska treningowego trawiastego z oświetleniem, ogrodzeniem i piłkochwywatmi, bramkami oraz wiatą stadionową.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Projekt obejmuje: – remont chodnika, – wymiana nawierzchni chodnika, – montaż wiat i stojaków na rowery, – wydzielenie strefy dla rodzica. Celem projektu jest: – podniesienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedszkola, – poprawa estetyki otoczenia, – podniesienie świadomości ekologicznej i zdrowego stylu życia, – integracja zbiorowości przedszkolnej.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Projekt obejmuje przygotowanie i realizację wielkoformatowej grafiki (muralu) na jednej ze ścian budynku będącego własnością miasta zarządzanych przez TBS „Złotnicki” po uzyskaniu stosownych opinii konserwatorskich i zgodzie właściciela i zarządu budynku.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Ogrodzony wybieg dla psów z podłożem trawiastym. Celem projektu jest to, aby psy małe i duże mogły się swobodnie wybiegać oraz socjalizować. Wybieg ten ma być dostępny dla wszystkich właścicieli psów.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Dalszy remont Hufca ZHP Zduńska Wola jest niezbędny w celu przystosowania sal do pracy z dziećmi, harcerzami, świetlicą środowiskową oraz innymi organizacjami. Stan obecny budynku nie pozwala na planowane prowadzenie spotkań młodzieży na terenie Hufca ZHP.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Cel – upamiętnienie i oddanie hołdu służbą medycznym, które w czasie pandemii stawiły czoło Covid-19 i z narażaniem własnego życia niosły pomoc innym. Zasięg – lokalny i ogólnopolski Charakter – ławeczka jako miejsce zadumy, refleksji, odpoczynku, informacji o wydarzeniach w latach 2020-2021.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Celem jest możliwość stworzenia bezpiecznego lodowiska do jazdy rekreacyjnej na łyżwach niewielkim nakładem finansowym. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu szczególnie przez dzieci i młodzież. Odświeży bogatą historię łyżwiarstwa w naszym mieście.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Zdjęcie starych płyt lotniskowych i położenie w ich miejsce kostki o szerokości 2 m i obłożenie ciągu chodnika z dwóch stron krawężnikami.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Nawodnienie lasu społecznego na Kępinie służyć będzie przede wszystkim posadzonym tam przez mieszkańców naszego miasta roślinom. Na chwilę obecną, gliniaste podłoże bardzo utrudnia odpowiednie nawodnienie tego obszaru. W warunkach coraz częstszych susz, zamontowanie zbiorników na deszczówkę, oraz rozprowadzenie przewodów kroplujących umożliwi dalszy rozwój oraz rozkwit tego miejsca.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Kategoria "Wydarzenia":

Przedsięwzięcie będzie polegało na zorganizowaniu jednodniowego interdyscyplinarnego zespołowego turnieju wiedzy OMNIBUS. OMNIBUS to turniej wiedzy integrujący społeczność.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Krok po Kroku – Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością. Celem projektu jest: – włączanie osób z niepełnosprawnością w nurt życia społecznego, – kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych między dziećmi pełnosprawnymi, a z różnorodnymi dysfunkcjami, – kształtowanie właściwych postaw społecznych, aktywizacji wobec osób z niepełnosprawnością.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Wydanie zestawu 12 szt. widokówek obiektów historycznych i współczesnych miasta uzupełni braki w tym zakresie i będzie pomocą w jego promocji.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Popularyzacja lokalnej historii w pierwszych dniach kampanii wrześniowej 1939 na terenie naszego powiatu poprzez udział uczestników rajdu w zwiedzaniu bunkrów bojowych w okolicach Strońska i Belenia. Podczas zwiedzania bunkrów zostanie wygłoszona prelekcja przez przewodnika z TPZ – Muzeum Historii Zduńska Wola lub lokalnych grup działania.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Rodzinny festiwal sportowy „Pożegnanie lata” jest wydarzeniem, które będzie polegało na zorganizowaniu jednodniowej imprezy sportowej na koniec lata 2022. W ramach festiwalu odbędzie się turniej piłki nożnej dla dzieci, turniej piłki nożnej dla dorosłych i Festiwalu Umiejętności Sportowych z zakresu różnych dyscyplin sportu.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Głównym celem jest umożliwienie mieszkańcom miasta kontaktu ze współczesną polską kulturą, poprzez organizację spotkań z wybitnymi dziennikarzami, aktorami, artystami. Szerszy dostęp do literatury w postaci zakupu książek w wersji tradycyjnej (papierowej), audiobooków i ebooków z których będzie można korzystać na dostępnych (zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego) urządzeniach mobilnych.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Kontynuacja cyklu koncertów, projekcji integrujących lokalną społeczność oraz promujących lokalnych twórców. Odbiorcami koncertów i towarzyszących wydarzeń będzie szeroka grupa odbiorców muzyki alternatywnej z naszego miasta oraz innych ośrodków. AZW jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w 2017 r. oraz wcześniejszych inicjatyw jakie odbywały się w Zduńskiej Woli.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

„Sportowe Mikołajki” są wydarzeniem, które będzie polegało na zorganizowaniu jednodniowego święta sportu połączonego z wizytą Świętego Mikołaja. Mali zduńskowolanie i zduńskowolanki będą rywalizowały w konkurencjach zespołowych i indywidualnych o różnych stopniach trudności. A nagrody za ich sukcesy i trud będzie wręczał Święty Mikołaj.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Parada Orkiestr Dętych w Zduńskiej Woli to wydarzenie mające na celu popularyzację i zwiększenie zainteresowania oryginalną formą muzyki wykonywanej przez orkiestry dęte. Wydarzenie będzie doskonałą i jedyną tego rodzaju w regionie okazją do wymiany doświadczeń, poznania kultury poszczególnych regionów oraz międzypokoleniowych spotkań muzyków.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Opieka nad bezdomnymi kotami na terenie całego miasta. Zakupienie domków i klatek dla kotów. Zakupienie żywności – karmy suchej i mokrej. Usługi weterynaryjne, kastracja. Środki na zdarzenia. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie całego miasta.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Eksperyment Festival to niecodzienne doświadczenie audiowizualne promujące muzykę elektroniczną w Zduńskiej Woli. Festiwal połączony jest z wystawami lokalnych artystów, którzy nie mają okazji wystawiać swoich prac w innych miejscach.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Projekt ma na celu zorganizowanie projekcji filmowych połączonych ze spotkaniami z twórcą. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty kulturalnej miasta, promocja polskiego kina, propagowanie kina artystycznego, umożliwienie spotkań z twórcami i dialogu z nimi, otwarcie na dyskusję. Wydarzenia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych, bez ograniczeń kulturowych oraz społecznych.

Dowiedz się więcej o tym projekcie

Przejdź do treści