Projekty dopuszczone do głosowania

Prezydent Miasta rozpatrzył trzy odwołania od decyzji Komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2022 rok, która nie zakwalifikowała projektów do głosowania mieszkańców:

  • Zielone podwórko w centrum miasta
  • Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Zakupienie domków i klatek dla kotów. Zakupienie żywności karmy suchej i mokrej usługi weterynaryjne, kastracja i środki na zdarzenia.
  • Remont Hufca ZHP Zduńska Wola – Etap 2

We wszystkich przypadkach decyzja Komisji została podtrzymana. Decyzja prezydenta jest rozstrzygająca i otwiera drogę do prezentacji ostatecznego kształtu kart do głosowania.

Listy projektów dopuszczonych do głosowania, w podziale na inwestycje i wydarzenia dostępne są poniżej:

Przejdź do treści