Budżet obywatelski 2020. Wybraliśmy!

Zduńskowolanie wybrali projekty, które w przyszłym roku zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. To trzy inwestycje i jedenaście wydarzeń. W sumie do podziału było 900 tys. zł. Wartości wybranych projektów pozwalają wykorzystać tę kwotę prawie co do złotówki. Zaskoczeniem może być wybór zadania polegającego na wykonaniu progów zwalniających na ul. Mickiewicza. Zagłosowała na nie garstka mieszkańców, a jednak będą robione. Wynika to z zapisów regulaminu, który mówi wprost, że jeżeli środki na realizację kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, to uwzględniony zostanie pierwszy z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia przyjętej puli budżetu obywatelskiego.

Dumy z aktywności mieszkańców nie kryje wiceprezydent Paweł Szewczyk. Podkreśla dużo wyższą frekwencję i wysoką jakość wszystkich złożonych projektów, a przede wszystkim gratuluje mieszkańcom, którzy wymyślili, opracowali i złożyli wybrane projekty. W tym roku na projekty z kategorii inwestycje lokalne głosowały 3024 osoby, a z kategorii wydarzenia 2459. Niżej dokładny wykaz wybranych projektów oraz rozkład wszystkich głosów.

Projekty wybrane do realizacji w kategorii INWESTYCJE LOKALNE

  Nazwa projektu Kwota
1. Zakup gotowego pawilonu ekspozycyjno-edukacyjnego na potrzeby Skansenu Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach. 390 000,00 zł
2. Tor zręcznościowy „Poligon sportowych wrażeń” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli. 125 000,00 zł
3. Progi zwalniające wraz z oznakowaniem na ul. Mickiewicza – 2 szt. 24 000,00 zł
  Łączna wartość 539 000,00 zł

Projekty wybrane do realizacji w kategorii WYDARZENIA

  Nazwa projektu Kwota
1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Zakupienie domków dla kotów. Zakupienie żywności: karma sucha i mokra dla kotów, usługi weterynaryjne i kastracja
i środki na zdarzenia.
90 000,00 zł
2. Razem zmieniajmy świat – Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością. 38 240,00 zł
3. Święto Sportu Szkolnego. 8 850,00 zł
4. Sportowa Kępina. 36 000,00 zł
5. Zduńskowolskie nocne kino plenerowe i samochodowe. 26 000,00 zł
6. Zduńskowolskie Dni Seniora. 39 500,00 zł
7. Muzyka o filmie. Film o muzyce. Filmowo-muzyczne spotkania „Między obrazami” . 60 000,00 zł
8. Kino letnie Osiedla 1000-lecia Przy Górce Tereny Zielone. 10 000,00 zł
9.  Piknik Integracyjny z tenisem stołowym. 16 000,00 zł
10. „Eksperyment festiwal” Zduńska Wola. 23 000,00 zł
11. Zduńska Wola rozwija tenisowe talenty! 7 200,00 zł
  Łączna wartość 354 790,00 zł

Rozkład głosów w podziale na poszczególne zadania z uwzględnieniem miejsc, w których głosowali mieszkańcy.

INWESTYCJE LOKALNE (Kolejność według uzyskanej liczby głosów)

Lp. nazwa i numer zadania kwota zł Kancelaria UM Ratusz Filia MDK Karsznice RAZEM
1. Zakup gotowego pawilonu ekspozycyjno-edukacyjnego na potrzeby Skansenu Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach
SRM.PKKS.152.7.28.2019
390000  28 47 346 421
2. Tor zręcznościowy „Poligon sportowych wrażeń” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli
SRM.PKKS.152.7.17.2019
 125000 140 199 4 343
3. Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 12
SRM.PKKS.152.7.6.2019
 100000 111 157 3 271
4. Otwarta Strefa Aktywności Umysłowej – gry plenerowe
SRM.PKKS.152.7.33.2019
 84220 165 82 0 247
5. Tężnia solankowa (parkowa)
SRM.PKKS.152.7.19.2019
 365000 105 122 8 235
6. Remont Hufca ZHP Zduńska Wola – Etap 2
SRM.PKKS.152.7.31.2019
 350000 59 168 4 231
7. Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap III, sięgacz nr domów 15, 17, 19, 21, 23, 25
SRM.PKKS.152.7.3.2019
 190000 57 127 0 184
8. Park Doświadczeń
SRM.PKKS.152.7.21.2019
 240000 30  140 1 171
9. Kolorowy ogród przy zalewie „Kępina”
SRM.PKKS.152.7.23.2019
 155000  57 84 8 149
10. Psi wybieg
SRM.PKKS.152.7.25.2019
 95000 50 74 24 148
11. Siłownia typu „street workout” przy zalewie „Kępina”
SRM.PKKS.152.7.11.2019
 100000 38 46 9 93
12. Siłownia Zewnętrzna. Osiedle 1000-lecia – Aktywnie dla Każdego + Mała architektura
SRM.PKKS.152.7.1.2019
 50000 26 58 3 87
13. Monitoring obiektu Cmentarza Miejskiego Zduńska Wola
SRM.PKKS.152.7.22.2019
 87000  38 41 2 81
14. Murale zduńskowolskie
SRM.PKKS.152.7.24.2019
 120000 17 58 1 76
15. Budowa placu zabaw z elementami muzycznymi przy Ratuszu
SRM.PKKS.152.7.9.2019
 200000  8 56 5 69
16. Budowa kortu tenisowego przy boisku ORLIK w Zduńskiej Woli Karsznicach
SRM.PKKS.152.7.38.2019
 231570 5 16 34 55
17. Rekreacja dla Nowego Miasta
SRM.PKKS.152.7.34.2019
 200000  34 7 3 44
18. Remont ściany tenisowej na Relaksie
SRM.PKKS.152.7.40.2019
 87600 15 13 0 28
19. 98-250 Karsznice miejsce wspomnień
SRM.PKKS.152.7.27.2019
 54000 3 8 12 23
20. Progi zwalniające wraz z oznakowaniem na ul. Mickiewicza – 2 szt.
SRM.PKKS.152.7.26.2019
 24000 2 6 0 8
21. Budowa kolumbarium (ściana na urny) cmentarz przy ul. Gen. Bema 17
SRM.PKKS.152.7.29.2019
 180000 5 2 0 7
Razem 993 1511 467 2971

WYDARZENIA (Kolejność według uzyskanej liczby głosów)

Lp. nazwa i numer zadania kwota zł Kancelaria UM Ratusz Filia MDK Karsznice RAZEM
1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Zakupienie domków dla kotów. Zakupienie żywności: karma sucha i mokra dla kotów, usługi weterynaryjne i kastracja i środki na zdarzenia
SRM.PKKS.152.7.43.2019
90000 131 144 97 372
2. Razem zmieniajmy świat – Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością
SRM.PKKS.152.7.32.2019
38240 212 131 23 366
3. Święto Sportu Szkolnego
SRM.PKKS.152.7.16.2019
8850 109 187 9 305
4. Sportowa Kępina
SRM.PKKS.152.7.4.2019
36000 70 201 27 298
5. Zduńskowolskie nocne kino plenerowe i samochodowe
SRM.PKKS.152.7.7.2019
26000 41 108 58 207
6. Zduńskowolskie Dni Seniora
SRM.PKKS.152.7.30.2019
 39500  9 90 44 143
7. Muzyka o filmie. Film o muzyce. Filmowo-muzyczne spotkania „Między obrazami”
SRM.PKKS.152.7.8.2019
 60000  35 70 12 117
8. Kino letnie Osiedla 1000-lecia Przy Górce Tereny Zielone
SRM.PKKS.152.7.2.2019
 10000  26 67 16 109
9. Alternatywna Zduńska Wola
SRM.PKKS.152.7.37.2019
 58000 27  69  3  99
10. Akademia seniora – zdrowie i bezpieczeństwo czyli SENIOR na PLUS
SRM.PKKS.152.7.10.2019
 59500  17  28  49  94
11. Żywa lekcja historii – turniej wczesnośredniowieczny
SRM.PKKS.152.7.42.2019
 120002  21 48 19 88
12. Piknik Integracyjny z tenisem stołowym
SRM.PKKS.152.7.36.2019
 16000 15 31 13 59
13. „Eksperyment festiwal” Zduńska Wola
SRM.PKKS.152.7.14.2019
 23000 8 43 3 54
14. Wakacje z piłką na okrągło
SRM.PKKS.152.7.20.2019
 24900 14 22 10 46
15. Zduńska Wola rozwija tenisowe talenty!
SRM.PKKS.152.7.39.2019
 7200  20 20 4 44
16. Przedsiębiorcze współpracujące – konferencja dla kobiet
SRM.PKKS.152.7.35.2019
 23200  2  15  3  20
Razem  757  1274  390  2421

Protokół z ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2020 – POBIERZ

Inne artykuły

Przejdź do treści