Bezpłatna kastracja zwierząt

Miasto Zduńska Wola rozpoczyna akcję bezpłatnego zabiegu kastracji oraz trwałego oznakowania zwierząt właścicielskich.

Od 17 stycznia 2022 roku Miasto Zduńska Wola rozpoczyna akcję bezpłatnego zabiegu kastracji oraz trwałego oznakowania zwierząt właścicielskich, których właścicielami lub opiekunami są mieszkańcy miasta Zduńska Wola, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli lub innych osób pod których opieką zwierzęta pozostają.

Które przychodnie weterynaryjne wykonują zabiegi kastracji?

  • Przychodnia Weterynaryjna „Sowa”, tel. 43 824 77 52, ul. Łaska 103c, www
  • Przychodnia Weterynaryjna s.c., tel. 43 823 91 81, ul. Kościelna 19, www

Wnioski dostępne będą w przychodniach weterynaryjnych, które wykonują zabiegi.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie pierwszej i drugiej strony książeczki zdrowia zwierzęcia oraz kserokopię szczepienia przeciw wściekliźnie (dot. psów). Kserokopie należy przygotować i dostarczyć przed zaplanowanym zabiegiem.

Zabiegi kastracji to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt, której głównymi przyczynami są: niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt i przepełnione schroniska.

Dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą być zdrowsze i żyć dłużej. Nie dochodzi do ucieczek, zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień czy wypadków komunikacyjnych. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania, są spokojniejsze i zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji spowodowanej hormonami, psy i koty nie przechodzą rui, która jest uciążliwa dla nich samych oraz ich właścicieli. Kastracja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej, eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego.

Akcja bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie liczby zwierząt porzucanych i zabłąkanych, trafiających na ulicę czy do schronisk, zmniejszenie liczby interwencji służb porządkowych oraz redukcję nakładów finansowych miasta na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”

Konkurs ofert

na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”

Trening systemu alarmowania

Zgodnie z zarządzeniem Nr 131/2022  Wojewody Łódzkiego z dnia  18 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Przejdź do treści