Bezpłatna kastracja zwierząt

Urząd Miasta Zduńska Wola rozpoczyna akcję bezpłatnego zabiegu kastracji oraz trwałego oznakowania zwierząt właścicielskich.

Od 12 lipca 2021 roku Urząd Miasta Zduńska Wola rozpoczyna akcję bezpłatnego zabiegu kastracji oraz trwałego oznakowania zwierząt właścicielskich, których właścicielami lub opiekunami są mieszkańcy miasta Zduńska Wola, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli lub innych osób pod których opieką zwierzęta pozostają.

Wnioski dostępne będą w przychodniach weterynaryjnych, które wykonują zabiegi.

Które przychodnie weterynaryjne wykonują zabiegi kastracji?

  • Przychodnia Weterynaryjna „Sowa”, ul. Łaska103c,98-220 Zduńska Wola;
  • Przychodnia Weterynaryjna s.c., ul. Kościelna19,98-220 Zduńska Wola.

Zabiegi kastracji to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt, której głównymi przyczynami są: niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt i przepełnione schroniska.

Dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą być zdrowsze i żyć dłużej. Nie dochodzi do ucieczek, zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień czy wypadków komunikacyjnych. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania, są spokojniejsze i zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji spowodowanej hormonami, psy i koty nie przechodzą rui, która jest uciążliwa dla nich samych oraz ich właścicieli. Kastracja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej, eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego.

Akcja bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie liczby zwierząt porzucanych i zabłąkanych, trafiających na ulicę czy do schronisk, zmniejszenie liczby interwencji służb porządkowych oraz redukcję nakładów finansowych miasta na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

Inne komunikaty

Przejdź do treści