Azbest spisany na straty

Przedstawiciele firmy Ekolog w imieniu urzędu miasta zapytają mieszkańców o zdemontowane i zgromadzone na posesjach wyroby azbestowe. To konieczne, by Zduńska Wola mogła wystąpić o dotacje na ich unieszkodliwienie.

Urzędnicy muszą oszacować, ile jeszcze materiałów azbestowych jest na terenie miasta. – Co roku pozyskujemy fundusze zewnętrzne na ich demontaż i wywóz. Pieniądze te trafiają do mieszkańców w formie dotacji na usuwanie z posesji oraz z dachów eternitu, który zawiera azbest. To drogi proces, bo takie pokrycie mogą zdjąć i unieszkodliwić tylko specjalistyczne firmy – mówi Alina Kubiak, kierownik Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Informacje pozyskane przez poznańską firmę Ekolog pozwolą urzędowi zaktualizować program usuwania wyrobów zawierających azbest i wystąpić z wnioskiem o kolejną dotację. – Dlatego prosimy mieszkańców, by udzielili ankieterom rzetelnych, prawdziwych informacji. Tylko w ten sposób będziemy mogli oszacować, ile jeszcze środków potrzebujemy na usunięcie płyt azbestowych z terenu miasta – dodaje Alina Kubiak.

Inwentaryzacja rozpoczęła się 5 lipca i potrwa do 31 sierpnia br. Ankieterzy są wyposażeni w upoważnienia, które powinni okazać na żądanie mieszkańców.

Azbest zbudowany jest z włókien, które przedostają się do dróg oddechowych i mogą powodować pylicę oraz nowotwory. Rada Miasta uchwaliła program jego likwidacji w Zduńskiej Woli. Dotychczas udało się usunąć z miasta 10 tys. m kw. płyt azbestowych.

Masz pytania? Chcesz pozbyć się azbestu ze swojej działki lub domu? Skontaktuj się z nami, chętnie Ci pomożemy: tel.43 825 02 37.

Inne artykuły

Przejdź do treści