Apel Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie humanitarnego traktowania kotów wolno żyjących

Po raz kolejny zwracam się z apelem do mieszkańców Zduńskiej Woli, zarządców, administratorów nieruchomości, właścicieli firm i działkowiczów o humanitarną postawę i zapewnienie kotom wolno żyjącym opieki i ochrony, szczególnie w okresie zimowym. Zadbajmy o to, aby miały one dostęp do wody, pokarmu oraz bezpiecznego, ciepłego i suchego schronienia.

Koty wolno żyjące stanowią stały i pożyteczny element ekosystemu miejskiego będąc naturalnymi wrogami gryzoni (myszy i szczurów), na które instynktownie polują, dzięki czemu hamują ich populację. Gryzonie są nosicielami groźnych dla ludzi chorób, dlatego koty powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki rozwoju i swobodnego bytowania. Koty wolno żyjące potrzebują pomocy człowieka, a człowiek, aby uniknąć plagi gryzoni, potrzebuje kotów.

Agresywne działania ludzi wobec kotów, jak np.: umyślne płoszenie, ranienie, głodzenie czy trucie, jest formą znęcania się nad zwierzętami, sankcjonowane prawem. Obowiązek pomocy i dokarmiania kotów wolno żyjących wynika z przepisów Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (ze zm.). Pomoc zwierzętom bezdomnym wynika również z Uchwały Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zduńska Wola.

Wyrażam nadzieję, że apel ten spotka się z Państwa zrozumieniem i akceptacją, a jego realizacja pomoże zwierzętom przetrwać nie tylko trudny zimowy okres ale i pozostałe miesiące w roku.

Inne komunikaty

Przejdź do treści