Ankieta dotycząca kodeksu krajobrazowego dla Zduńskiej Woli

Planujemy opracować i wprowadzić w życie „Kodeks Krajobrazowy dla Miasta Zduńska Wola”.  Pomoże nam to wprowadzić nowy ład przestrzenny, aby poprawić wizerunek i estetykę naszego miasta oraz jakość otoczenia, w którym żyjemy. Uporządkować przestrzenie publiczne, stworzyć katalog pewnych ograniczeń, ale przede wszystkim – dobrych praktyk.

Konsekwentna realizacja jego założeń wpłynie również na atrakcyjność Zduńskiej Woli, zarówno dla nas, mieszkańców, jak i dla naszych gości.

Chcemy posłuchać Waszych opinii! Również tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą w naszym mieście.

Kodeks przedstawimy Radzie Miasta. Jako akt prawa miejscowego określi on zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Określi także ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Dlatego prosimy Was o wypełnienie ankiety! Wasza pomoc jest dla nas bardzo ważna!


Ankieta zakończona. Dziękujemy.

Przejdź do treści