Logo Miasta Zduńska Wola

»

Ankieta ewaluacyjna – Budżet Obywatelski 2024

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola 2024. Ankietę można wypełnić do 26 listopada br. (włącznie).

Drodzy Mieszkańcy!

Zapraszamy Was do wypełnienia ankiety na temat budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola 2024. Kierujemy do Was pytania, które pozwolą nam dokonać analizy procesu, a także ustalić, czy jesteście zainteresowani kontynuacją projektu. Zależy nam na tym, aby poznać Wasze zdanie na temat tegorocznej edycji, której finał przewidziany jest do realizacji w 2024 roku.

Tylko 5 minut dzieli nas od poznania Waszej opinii.

Ankietę możecie wypełnić do 26 listopada br. (włącznie).

Proszę zaznaczyć odpowiedzi lub wpisać własne propozycje elektronicznie pod linkiem: https://zdunskawola.pl/ankiety/bo-ewaluacja/

Inne komunikaty

Informacja

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Mickiewicza

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące petycji przeciwko planom budowy spalarni odpadów na terenie Miasta Zduńska Wola.

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 r.”

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024 r.”

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

w skład komisji konkursowej opiniującej oferty otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2024 r.”

Przejdź do treści