Ankieta dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkie stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe do udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu stworzenie aktualnej i rzetelnej bazy organizacji pozarządowych działających w naszym mieście.

Liczymy na szeroki odzew z Państwa strony.

Stworzenie odpowiedniej bazy organizacji oraz odpowiednia diagnoza pozwoli nam na skuteczne działania nie tylko w zakresie współpracy, wsparcia NGO, ale także odpowiedniego kształtowania miejskich programów i dokumentów.

Ankietę możecie wypełnić do 31 stycznia br.  pod linkiem https://zdunskawola.pl/ankiety/ankieta-opp22/

Ankieta w formie papierowej dostępna jest w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Inne komunikaty

Rozporządzenia i komunikaty

w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie łaskim i zduńskowolskim.

LXIII sesja Rady Miasta – 26 stycznia 2023 r.

LXIII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści