27 osób kandyduje do Rady Seniorów

W czwartek 5 marca odbędzie się walne zebranie na którym wybrani zostaną radni do Zduńskowolskiej Rady Seniorów. O 11 miejsc ubiegać się będzie 27 kandydatów.

Rada Seniorów będzie się ona składać z 11 osób: 3 przedstawicieli osób starszych, 7 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 1 przedstawiciela Miejskiego Domu Kultury (ta instytucja prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku). Poniżej lista osób zgłoszonych do wyborów.

 

KANDYDACI ZGŁOSZENI PRZEZ PRZEDSTAWICIELI OSÓB STARSZYCH

1) Buchowicz Jolanta;
2) Cyk Grażyna;
3) Donat Maria;
4) Grzebska Janina Wanda;
5) Lewandowicz Czesława;
6) Łuczak Krystyna Marianna;
7) Owczarek Urszula;
8) Pietrzak Halina;
9) Simkowska Jadwiga;
10) Wolf Irena.

 

KANDYDACI ZGŁOSZENI PRZEZ PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH LUB ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Balzam Katarzyna Anna – zgłoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
2. Dzieran Marianna Krystyna – zgłoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
3. Grzanka Teresa Joanna – zgłoszona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
4. Kołodziejczyk Teresa – zgłoszona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
5. Rychlińska Ewa – zgłoszona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
6. Domagała Henryk Tadeusz – zgłoszony przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli
7. Gruchaj Henryk – zgłoszony przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli
8. Zgliński Wojciech Henryk – zgłoszony przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli
9. Furmańczyk Zdzisław – zgłoszony przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
10. Kochańska Jadwiga Maria – zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
11. Michalska Krystyna Ewa – zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
12. Idziak Stefania – zgłoszona przez Spółdzielnię Mieszkaniową LOKATOR (Dom Kultury)
13. Brzozowska Maria Czesława – zgłoszona przez Stowarzyszenie im. Maksymiliana Kolbe
14. Skorek Piotr Krzysztof – zgłoszony przez Stowarzyszenie im. Maksymiliana Kolbe
15. Zielińska-Pawlak Małgorzata Anna – zgłoszona przez Stowarzyszenie im. Maksymiliana Kolbe
16. Wenerski Witold – zgłoszony przez ZZK Okręgu Centralnego Terenowa Organizacja Emerytów

 

KANDYDAT ZGŁOSZONY PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Stanisław Czernik – zgłoszony przez Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli.

Walne Zebranie, na którym przeprowadzone zostaną wybory do Zduńskowolskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111, ul. Stefana Złotnickiego 12. Prawo głosowania na kandydatów do Zduńskowolskiej Rady Seniorów mają wyłącznie zgłoszeni kandydaci na radnych i przedstawiciele na Walne Zebranie.

 

Inne artykuły

Przejdź do treści