Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Przedmiotowe / Załatwianie Spraw (Druki do pobrania) / Podział tematyczny / Grunty / Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami)

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Budynek nr 4, I piętro, pok. 416
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 211 lub 43 825-02-11

e-mail: d.szmiel@zdunskawola.pl;

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

  1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

  2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

  3. Wypis i mapa ewidencji gruntów obejmująca nieruchomość podlegającą rozgraniczeniu

  4. Wypis z księgi wieczystej

IV. Opłata:

Nie podlega

V. Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego- nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

VI. Dodatkowe informacje:

Rozgraniczenie dotyczy spornych granic.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć wniosek. Do wniosku należy dołączyć mapę ewidencji gruntów, obejmującą teren, którego wniosek dotyczy. Mapa dostępna w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 10a.

Wypis z ewidencji gruntów dostępny jest w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa powiatowego w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 10.

Wypis z księgi wieczystej dostępny w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Żeromskiego 19. Do przeprowadzenia czynności technicznych w terenie wnioskodawca upoważnia uprawnionego geodetę. W przypadku nie zawarcia przed geodetą ugody, która ma moc ugody sądowej sprawę kieruje się do sądu.

VIII. Tryb odwoławczy:

  1. Na postanowienie nie służy stronie zażalenie.

  2. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

W przypadku braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Krysiak Barbara
Data wytworzenia informacji: 2008-08-18 12:48:05
Ostatnio modyfikowane przez: Zbigniew Oleszczak,  Data modyfikacji: 2015-06-08 08:03:57
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-08-18 12:48:09
Opublikowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-08-18 12:48:11
Drukuj
Stronę odwiedzono 11549 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A