Dzisiaj jest: sobota 16 stycznia 2021        Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi  stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. pn. "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2018 r." 


Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki serdecznie zaprasza do składania wniosków i uwag do projektu uchwały w sprawie powołania Zduńskowolskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Zaproszenie adresowane jest do organizacji pozarządowych, wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, tj.:


14 września 2018 r., Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi wraz z Hufcem Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizowała XI Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP pod hasłem „Na Szlaku Miejsc Pamięci Ofiar II Wojny Światowej 1939-1945”. W organizację rajdu włączyli się również: Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski, Wójt Gminy Zapolice Witold Oleszczyk i Właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym Wiesław i Alicja Rumpel. Trasa rajdu przebiegała drogami powiatu zduńskowolskiego i łaskiego.


Bez wątpienia grypa jest bardzo zaraźliwa i co sezon wywołuje epidemie, dotykające także i u nas wiele osób. Szczepienia przeciwko tej chorobie zalecane są szczególnie osobom z grup ryzyka, do której należą seniorzy. Miasto Zduńska Wola na szczepienia mieszkańców powyżej 65. roku życia przeznaczyło w tym roku 20 tysięcy złotych. Będzie je można zrobić w miejskiej  przychodni: na Szadkowskiej i Srebrnej. Bezpłatnie może z nich skorzystać grupa 300 zduńskowolan.


Inauguracja drugiej już wystawy prac plastycznych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 59, zatytułowana Twórcze lato? Co Ty na to? została bardzo ciepło przyjęta. Prezentowane prace zostały wykonane w ramach zajęć terapeutycznych, podczas których osoby z niepełnosprawnością mogą w sposób pozawerbalny przedstawić świat takim jak go postrzegają.


Lista zadań zgłoszonych przez mieszkańców i zakwalifikowanych do głosowania to 15 inwestycji lokalnych i 13 wydarzeń. Ich pełną listę znajdziecie Państwo poniżej. Głosowanie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, czyli 3 września. Potrwa do 21 września. Głosować można osobiście w Urzędzie Miasta Zduńska Wola bądź elektroniczne przez platformę ePUAP. Każdy zduńskowolanin, który ukończył 16 rok życia może wybrać jedno zadanie w kategorii Inwestycje Lokalne i jedno w kategorii Wydarzenia. Głosujemy przez wrzucenie wypełnionych kart do urny w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Złotnickiego 12 (budynek nr 2). W poniedziałki do godz. 17:00, od wtorku do piątku do godz. 15:30. Karty do pobrania również w Kancelarii. W przypadku głosowania elektronicznego do pobrania poniżej.


Przenośny zestaw oświetleniowy, bosak dielektryczny, latarkę akumulatorową, zbijak do szyb hartowanych i nóż do pasów bezpieczeństwa to sprzęt, którym od dzisiaj będzie służył podczas akcji ratowniczych druhom zduńskowolskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Tylko w tym roku do takich interwencji wyjeżdżaliśmy 24 razy - mówi komendant OSP Dariusz Koliński - każdy sprzęt jest dla nas bardzo ważny - podkreśla. Życzę, aby jak najlepiej służył - mówiła wiceprezydent Zduńskiej Woli Elżbieta Szlachetka, która dzisiaj przekazała OSP sprzęt wraz z umową jego użyczenia.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że od września rusza pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach i żłobkach od miesiąca września 2018 r. w ramach Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” oraz Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.


Dziś przekazano wykonawcy plac budowy pod świetlicę osiedlową na Osiedlu Tysiąclecia. Firma Budomax ma rok na oddanie inwestycji.