Dzisiaj jest: środa 21 listopada 2018        Imieniny: Albert, Janusz, Konrad

Rachunki bankowe miasta - wykaz kont

Miasto Zduńska Wola Bank Spółdzielczy w Poddębicach

95 9263 0000 0544 0021 2005 0001

Rachunek do wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za dzierżawę gruntu, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z obsługą drogi, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Uwaga! Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne.

Miasto Zduńska Wola Bank Spółdzielczy w Poddębicach

79 9263 0000 0555 0001 2005 0001

Rachunek, na który wpływają subwencje, dotacje, udziały w podatkach PIT i CIT oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe.