Dzisiaj jest: piątek 4 grudnia 2020        Imieniny: Barbara, Bernard, Krystian

Rachunki bankowe miasta - wykaz kont

Należne Budżetowi Miasta Zduńska Wola dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za dzierżawę gruntu, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z obsługą drogi, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należy dokonywać na rachunek:

Miasto Zduńska Wola
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli

47 9279 0007 0071 1166 2000 0150


Numer rachunku bankowego Miasta Zduńska Wola dla rozliczeń transgranicznych, na który należy dokonywać wpłat opłaty skarbowej, podatków i opłat:

Miasto Zduńska Wola

GBWCPLPP 47 9279 0007 0071 1166 2000 0150


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek:

Miasto Zduńska Wola
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli

39 9279 0007 0071 1166 2000 0100


Należne Budżetowi Miasta Zduńska Wola udziały w podatkach i inne dochody realizowane przez urzędy skarbowe oraz dotacje i subwencje należy przekazywać na rachunek:

Miasto Zduńska Wola
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli

Nr 44 9279 0007 0071 1166 2000 0010