Dzisiaj jest: niedziela 20 stycznia 2019        Imieniny: Fabian, Sebastian

Projekty planów miejscowych

  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zduńska Wola - POBIERZ
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmujący obszar w rejonie ulicy Fabrycznej - POBIERZ
  • Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Fragmentu Miasta Zduńska Wola obejmujący obszar w rejonie ulic: Kościelnej, Mickiewicza, Tkackiej, Sieradzkiej i Placu Wolności - POBIERZ
  • Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Fragmentu Miasta Zduńska Wola obejmujący obszar w rejonie ulic: Łódzkiej, Jana Kilińskiego, Zielonej, Fabrycznej i Juliusza - POBIERZ