Dzisiaj jest: poniedziałek 10 sierpnia 2020        Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

Podatek od nieruchomości

Jeśli budujesz dom lub kupiłeś działkę, mieszkanie czy garaż, musisz płacić podatek od nieruchomości.

Co jest opodatkowane?

 • Grunty
 • Budynki lub ich części
 • Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej


Kto płaci podatek?

 • Właściciele.
 • Użytkownicy wieczyści.
 • Samoistni posiadacze.
 • W niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Jaka jest wysokość podatku?

 • Sprawdź przez Internet kwotę podatku oraz terminy płatności! W tym celu zaloguj się do swojego konta na platformie e-Urząd Zduńska Wola. Jeśli korzystasz z niej pierwszy raz, najpierw będziesz musiał zarejestrować się w systemie. –> przejdź
 • Do osób fizycznych zobowiązanych opłacić podatek od nieruchomości przed upływem terminu płatności I raty wysyłamy decyzję ustalająca jego wysokość na dany rok.
 • Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości –> pobierz
 • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz skorzystać z ulg w podatku od nieruchomości –> szczegóły


Kiedy płaci się podatek?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną:

 • Jeśli opłata nie przekracza 100 zł za rok, opłać ją do 15 marca danego roku.
 • Jeśli jest wyższa niż 100 zł za rok,  płacimy ją w ratach wskazanych w decyzji – pierwszą opłać do 15 marca, drugą do 15 maja, trzecią do 15 września, a czwartą do 15 listopada br.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne opłacają podatek w 12 miesięcznych ratach – I rata do 31 stycznia, raty II -XII do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca danego roku

Jak opłacić podatek?

 • Wykonaj przelew bankowy lub pocztowy. –> szczegóły
 • Możesz też zapłacić w kasie banku obsługującego budżet miasta –> szczegóły
 • Po zalogowaniu do swojego konta na platformie e-Urząd Zduńska Wola, będziesz też mógł dokonać płatności kartą debetową lub kredytową, szybkim przelewem ze swojego internetowego konta bankowego lub BLIKIEM.


Kupiłeś lub sprzedałeś nieruchomość, zgłoś to urzędowi!

 • Jeśli jesteś osobą fizyczną, masz 14 dni od powstania, ustania lub zmiany obowiązku podatkowego na złożenie urzędowi odpowiedniej informacji.
 • Gdy reprezentujesz osobę prawną lub jednostkę organizacją, deklarację składasz do 31 stycznia danego roku. Jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zmiany.
 • Pobierz formularz deklaracji. –> pobierz
 • Wypełnioną i podpisaną deklarację złóż w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola) lub w Biurze Dochodów Urzędu Miasta pok. 402 lub prześlij pocztą na wskazany adres.
 • Deklarację możesz też złożyć elektronicznie przez e-Urząd. –> przejdź
 • Pobierz formularz informacji. –> pobierz
 • Wypełnioną i podpisaną informację złóż w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Stefana złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola) lub w Biurze Dochodów Urzędu Miasta pok. 402 lub prześlij pocztą na wskazany adres.
 • Informację  możesz też złożyć elektronicznie przez e-Urząd. –> przejdź


Szczegółowe informacje
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne


Masz pytania dotyczące podatków lokalnych?
Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-55 lub 43 825-02-57
 • Urząd Miasta, budynek nr 4, pokój nr 402