Dzisiaj jest: poniedziałek 10 sierpnia 2020        Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

Podatek leśny

Jeśli posiadasz las, pamiętaj o konieczności zapłaty podatku leśnego!

Co jest opodatkowane?

 • Lasy, czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
 • Wyjątek stanowią lasy zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.


Kto płaci podatek?

 • Właściciele lasów.
 • Posiadacze samoistni lasów.
 • Użytkownicy wieczyści lasów.
 • Posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Jaka jest wysokość podatku?

 • Sprawdź przez internet kwotę podatku oraz terminy płatności! W tym celu zaloguj się do swojego konta na platformie e-Urząd Zduńska Wola. Jeśli korzystasz z niej pierwszy raz, najpierw będziesz musiał zarejestrować się w systemie. –> przejdź


Kiedy musisz opłacić podatek?

 • Obowiązek uiszczenia podatku powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym objąłeś las na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie.


Jak opłacić podatek?

 • Wykonaj przelew bankowy lub pocztowy. –> szczegóły
 • Możesz też zapłacić w kasie banku obsługującego budżet Miasta. –> szczegóły
 • Po zalogowaniu do swojego konta na platformie e-Urząd Zduńska Wola, będziesz też mógł dokonać płatności kartą debetową lub kredytową, szybkim przelewem ze swojego internetowego konta bankowego lub BLIKIEM.


Kupiłeś lub wydzierżawiłeś las, zgłoś to urzędowi!

 • Pobierz formularz deklaracji. –> pobierz
 • Wypełnioną i podpisaną deklarację złóż w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola) lub prześlij pocztą na wskazany adres.
 • Osoby fizyczna mają na złożenie deklaracji 14 dni, licząc od daty zakupu lub dzierżawy lasu.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej  deklaracje na podatek leśny składają do 15 stycznia każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w ciągu 14 dni od daty zakupu lub dzierżawy lasu.
 • Deklarację  możesz też złożyć elektronicznie przez e-Urząd. –> przejdź


Szczegółowe informacje

http://www.zdunskawola.pl/pl/menu-samorzad/urzad-miasta/podatki


Masz pytania dotyczące podatków lokalnych?

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-55 lub 43 825-02-57
 • Urząd Miasta, budynek nr 4, pokój nr 402