Dzisiaj jest: poniedziałek 10 sierpnia 2020        Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

Opłata targowa

Jeśli chcesz handlować na targowisku, sprawdź, czy nie musisz uiścić opłaty targowej.

Kto płaci podatek?

 • Sprzedawcy handlujący na targowiskach za wyjątkiem tych, którzy posiadają na targowisku obiekty, od których płacą podatek od nieruchomości.


Jaka jest wysokość podatku?

 • Na Targowisku miejskim „Mój Rynek" przy ulicy Adama Mickiewicza 11B:
  1. w części zadaszonej targowiska za zajęcie stanowiska do sprzedaży za każdy rozpoczęty metr bieżący - 5,00 zł;
  2. w części wybrukowanej targowiska za zajęcie stanowiska do sprzedaży za każdy rozpoczęty metr bieżący - 3,00 zł:
  3. w pozostałej części targowiska przy sprzedaży z i sprzed:
   a) samochodu osobowego - 15,00 zł,
   b) samochodu osobowego z przyczepą - 20,00 zł,
   c) samochodu ciężarowego i ciężarowo-osobowego do 3,5 t włącznie - 25,00 zł,
   d) samochodu ciężarowego i ciężarowo-osobowego do 3,5 t włącznie z przyczepą - 35,00 zł,
   e) samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t - 40,00 zł,
   f) samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t z przyczepą - 45,00 zł,
   bez względu na zajętą powierzchnię;
  4. przy sprzedaży z pojazdów lub przyczep, bez względu na zajętą powierzchnię:
   a) wyrobów piekarniczo-cukierniczych - 20,00 zł,
   b) mięsa, wędlin, drobiu, ryb - 40,00 zł;
  5. przy sprzedaży z pojazdów lub przyczep, bez względu na zajętą powierzchnię, wyrobów gastronomicznych - 50,00 zł;
  6. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, pojemnika, wózka, itp. - 4,00 zł, bez względu na zajętą powierzchnię.

 • Na Ryneczku przy ul. Osmolińskiej:
  1. za zajęcie stanowiska do sprzedaży za każdy rozpoczęty metr bieżący - 4,00 zł, z wyłączeniem pkt 2-4;
  2. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, pojemnika, wózka, itp. - 1,00 zł, bez względu na zajętą powierzchnię;
  3. przy sprzedaży z samochodu, bez względu na zajętą powierzchnię:
   a) samochód osobowy - 7,00 zł,
   b) samochód ciężarowy i ciężarowo-osobowy do 3,5 t włącznie - 13,00 zł,
   c) samochód ciężarowy powyżej 3,5 t - 16,00 zł;
  4. przy sprzedaży środków transportowych - 5,00 zł, bez względu na zajętą powierzchnię.


Uwaga! W przypadku zbiegu stawek stosuje się stawkę wyższą.

Jak opłacić podatek?

Opłatę targową wpłaca się inkasentowi, którym na targowisku "Mój Rynek" przy ul. Adama Mickiewicza 11B jest Elżbieta Witaszczyk, prowadząca PPHU "ELBLUM". Natomiast na targowisku przy ul. Osmolińskiej Bożena Brodzka i Marta Wawrzyniak prowadzące Bazar "Osmolin" spółkę cywilną w Zduńskiej Woli.

Jakie są kary za brak opłaty targowej?

W przypadku odmowy uiszczenia opłaty targowej zostanie wszczęte postępowanie podatkowe.

Szczegółowe informacje

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/oplata-targowa/

Masz pytania dotyczące podatków lokalnych?

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-55 lub 43 825-02-59
 • Urząd Miasta, budynek nr 4, pokój nr 403