Dzisiaj jest: piątek 23 października 2020        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Zduńska Wola 2028

Jaka Zduńska Wola będzie za osiem lat? Czego będziesz wtedy potrzebował od miasta? Jakie oczekiwania będzie miała Twoja rodzina? Urząd Miasta zaprasza mieszkańców do wspólnego zaplanowania przyszłości Zduńskiej Woli. Powstaje Strategia Rozwoju Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2028.

Dlaczego tworzymy nową Strategię Rozwoju Miasta Zduńska Wola?

Ponieważ chcemy określić wizję Zduńskiej Woli w przyszłości i wskazać kierunki jej rozwoju. Od 2021 roku przez siedem kolejnych lat obowiązywać będzie nowy budżet Unii Europejskiej. Cześć z przyznanych Polsce środków ma trafić do samorządów. Zduńska Wola chce z nich skorzystać. Stąd też perspektywa 2028 roku.

Kto opracowuje strategię Zduńska Wola 2028?

Prace nad strategią prowadzą pracownicy Urząd Miasta Zduńska Wola pod kierunkiem Zastępcy Prezydenta Miasta Pawła Szewczyka.

Co jest najważniejsze w pracy nad strategią?

Najważniejsze jest, by strategia była wynikiem wspólnej pracy zduńskowolan – wypadkową potrzeb, oczekiwań i pomysłów wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego w jakim są wieku, jak długo tu mieszkają, niezależnie od płci, wyznania, poglądów, orientacji seksualnej, stanu zdrowia i obywatelstwa.

Jak można wziąć udział w pracach nad strategią?

Swoje opinie można wyrażać poprzez specjalnie przygotowane ankiety. Trwa pierwszy etap prac nad strategią. Swoje zdanie można wyrazić TUTAJ

Jakie będą etapy prac?

Prace nad nową strategią rozwoju miasta podzielone zostały na cztery etapy:

  1. Porozmawiajmy o naszej przyszłości (VIII-IX 2020 r.). Tutaj zbierane będą opinie mieszkańców na temat dzisiejszej Zduńskiej Woli - stąd ankieta, ale będą tu także prowadzone pogłębione wywiady z liderami. Ten etap obejmie również analizę obecnej sytuacji miasta w oparciu o aktualne, twarde dane statystyczne. Ta część prac zakończy się wraz z końcem października.
  2. Tworzymy strategię rozwoju miasta (IX-X 2020 r.). Drugi etap obejmie analizę potrzeb rozwojowych i potencjału miasta, zgodność z innymi dokumentami strategicznymi województwa i kraju, wytyczenie głównych kierunków rozwoju oraz określenie misji i wizji miasta. Jego wynikiem będzie napisanie pierwszej wersji strategii, która zostanie poddana ocenie mieszkańców w trzecim etapie prac.
  3. Oceńmy wspólnie naszą strategię. Konsultacje społeczne na tym etapie pokażą, czy wytyczone kierunki zyskają społeczną akceptację.
  4. Głosowanie w Radzie Miasta (XI-XII 2020 r.). W ostatnim, czwartym etapie dokument strategii przedstawiony zostanie Radzie Miasta Zduńska Wola do zatwierdzenia. Zgodnie z założeniami odbędzie się to w grudniu 2020 roku.

Kiedy nowa strategia będzie gotowa?

W grudniu 2020 r. uzgodniony z mieszkańcami dokument strategii zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Miasta Zduńska Wola.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Prace nad nową Strategią Rozwoju Miasta Zduńska Wola prowadzi Biuro Strategii i Rozwoju Miasta.