Dzisiaj jest: piątek 22 stycznia 2021        Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Zduńska Wola 2028

Jaka Zduńska Wola będzie za osiem lat? Czego będziesz wtedy potrzebował od miasta? Jakie oczekiwania będzie miała Twoja rodzina? Urząd Miasta zaprasza mieszkańców do wspólnego zaplanowania przyszłości Zduńskiej Woli. Powstaje Strategia Rozwoju Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2028.
Dlaczego tworzymy nową Strategię Rozwoju Miasta Zduńska Wola?

Ponieważ chcemy określić wizję Zduńskiej Woli w przyszłości i wskazać kierunki jej rozwoju. Od 2021 roku przez siedem kolejnych lat obowiązywać będzie nowy budżet Unii Europejskiej. Cześć z przyznanych Polsce środków ma trafić do samorządów. Zduńska Wola chce z nich skorzystać. Stąd też perspektywa 2028 roku.

Kto opracowuje strategię Zduńska Wola 2028?

Prace nad strategią prowadzą pracownicy Urzędu Miasta Zduńska Wola pod kierunkiem Zastępcy Prezydenta Miasta Pawła Szewczyka.

Co jest najważniejsze w pracy nad strategią?

Najważniejsze jest, by strategia była wynikiem wspólnej pracy zduńskowolan – wypadkową potrzeb, oczekiwań i pomysłów wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego w jakim są wieku, jak długo tu mieszkają, niezależnie od płci, wyznania, poglądów, orientacji seksualnej, stanu zdrowia i obywatelstwa.

Jak można wziąć udział w pracach nad strategią?

Aktualnie swoje opinie można wyrażać poprzez specjalnie przygotowane ankiety.

W pierwszej pytamy o ocenę miasta: Tutaj

W drugiej możesz napisać, czego Ci w mieście brakuje oraz przedstawić swoje pomysły: Tutaj

Trzecia skierowana jest do młodzieży: Tutaj

Ankiety będą aktywne do 16 listopada 2020 roku.

Jakie będą etapy prac?

Prace nad nową strategią rozwoju miasta podzielone zostały na cztery etapy:
1. Porozmawiajmy o naszej przyszłości (sierpień-listopad 2020 r.). Tutaj zbierane będą opinie mieszkańców na temat dzisiejszej Zduńskiej Woli - stąd ankieta, ale będą tu także prowadzone pogłębione wywiady z liderami. Ten etap obejmie również analizę obecnej sytuacji miasta w oparciu o aktualne, twarde dane statystyczne. Ta część prac zakończy się wraz z końcem listopada.
2. Tworzymy strategię rozwoju miasta (grudzień 2020 r.- styczeń 2021 r.). Drugi etap obejmie analizę potrzeb rozwojowych i potencjału miasta, zgodność z innymi dokumentami strategicznymi województwa i kraju, wytyczenie głównych kierunków rozwoju oraz określenie misji i wizji miasta. Zbadamy opinie społeczne poprzez wywiady i sondy, przeprowadzimy strategiczne warsztaty z udziałem radnych, z władzami ościennych gmin i powiatu oraz przedsiębiorcami, zlecimy wykonanie diagnozy i analizy strategicznej na podstawie dostępnych danych. Wynikiem tego etapu będzie napisanie pierwszej wersji strategii, która zostanie poddana ocenie mieszkańców w trzecim etapie prac.
3. Oceńmy wspólnie naszą strategię (luty/marzec 2021 r.). Konsultacje społeczne na tym etapie pokażą, czy wytyczone kierunki zyskają społeczną akceptację.
4. Głosowanie w Radzie Miasta (marzec/kwiecień 2021 r.). W ostatnim, czwartym etapie dokument strategii przedstawiony zostanie Radzie Miasta Zduńska Wola do zatwierdzenia.

Kiedy nowa strategia będzie gotowa?

W marcu 2021 r. uzgodniony z mieszkańcami dokument strategii zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Miasta Zduńska Wola.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Prace nad nową Strategią Rozwoju Miasta Zduńska Wola prowadzi Biuro Strategii i Rozwoju Miasta:
• nr tel.: 43 825-02-34
• adres e-mail: m.lagunionok@zdunskawola.pl

Co już zrobiliśmy?

1. 2 września 2020 r. odbyły się warsztaty z mieszkańcami, które posłużyły diagnozie oraz wyzwoliły w grupie energię do działania i podpowiedziały nowe pomysły na miasto;
2. 16 i 19 września 2020 r. włodarze spotkali się z mieszkańcami na dworcu PKP, targowisku w Karsznicach oraz w centrum Zduńskiej Woli przy galerii handlowej w celu zachęcenia ich do aktywnego udziału w pracach nad strategią;
3. od 3 listopada aktywne są trzy różne ankiety, za wykorzystaniem których zbieramy opinie i pomysły dotyczące Zduńskiej Woli.