Dzisiaj jest: czwartek 19 września 2019        Imieniny: Konstancja, January

Współpraca zagraniczna

Miasta Partnerskie Zduńskiej Woli:

Zarasai – Litwa
Pietrasanta – Włochy
Valmiera – Łotwa

Zarasai

to główne miasto regionu o tej samej nazwie. Położona jest na wschodnich krańcach Litwy niemal u styku granic z Białorusią i Łotwą. Miejscowość datuje swoją historię od czasów średniowiecznych, a prawa miejskie uzyskała w 1843 roku. W jej obrębie oraz bliskim sąsiedztwie znajduje się ponad 30 miejsc historycznych oraz 69 pomników archeologicznych. Obecnie Zarasai liczy około  8 tys. mieszkańców.
Region Zarasai nie posiada rozwiniętego pzremysłu, to teren rolno-turystyczny. Jedną trzecią obszaru pokrywają lasy a w okolicy znajduje się ponad 300 jezior. Baza turystyczna oferuje zakwaterowanie dla ponad kilkuset gości, zarówno w ośrodkach wypoczynkowych, na kampingach jak i w gospodarstwach agroturystycznych.

Kontakty partnerskie z rejonem Zarasajskim zostały nawiązane w 1998 roku. Współpraca ma na celu wymianę doświadczeń z zakresu działalności samorządu lokalnego, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, nauki, sportu, gospodarki i turystyki.

Rada Miasta uchwałę w sprawie upoważnienia ówczesnego Zarządu Miasta do podpisania umowy o współpracy podjęła 28 maja 1998 r. W imieniu Zduńskiej Woli umowę o partnerstwie podpisali Jolanta Pustelnik Prezydent Miasta oraz Jacek Hillebrand Zastępca Prezydenta Miasta, a ze strony Rady Rejonu Zarasajskiego Arnoldas Abramovićius - Mer Rady.

 Uchwala Nr XLIX/371/98
Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli
z dnia 28 maja 1998 r.

w sprawie: podpisania przez Zarząd Miasta Zduńskiej Woli umowy o współpracy w dziedzinie gospodarczej, socjalnej i kulturalnej pomiędzy Gminą Miastem Zduńska Wola a Rejonem Zarasajskim Republiki Litewskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) uchwala się, co następuje.

§ 1

Upoważnia się Zarząd Miasta Zduńskiej Woli do podpisania umowy o współpracy w dziedzinie gospodarczej, socjalnej i kulturalnej pomiędzy Gminą Miastem Zduńska Wola a Rejonem Zasarajskim Republiki Litewskiej.

§ 2

Uchwala podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz w Pasażu Powstańców Śląskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jan Bizoń


Valmiera

to największe miasto regionu Vidzeme. Leży 100 km na północny-wschód od stolicy Łotwy Rygi. Przepływa przez nią rzeka Gauja. Miasto ma bogatą przeszłość historyczną, z jego terenów pochodzą wykopaliska datowane na 7 tys. lat p.n.e. W XIII wieku znany był Valmierski zamek górujący nad okolicą. Obecnie Valmiera liczy około 28 tys. mieszkańców. Jest miejscowością rolno-przemysłową. Na jej terenie działają przemysł spożywczy, przetwarzania metali, produkcji włókna szklanego oraz meblarski.

Umowa o partnerstwie z miastem Valmiera została podpisana w czerwcu 2002 roku. Dotyczy współpracy w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i edukacji.

Rada Miasta uchwałę w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy podjęła 28 lutego 2002 r. Upoważniony uchwałą ówczesny Zarząd Miasta umowę o współpracę podpisał 14 czerwca 2002 roku. Sygnowali ją ze strony Zduńskiej Woli: Prezydent Miasta Krzysztof Jonczyk oraz I Zastępca Prezydenta Miasta Jolana Pustelnik, a w imieniu Rady Miasta Valmiera Maris Kućinskis, jej przewodniczący.

Uchwała Nr XLIX/574/2002
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 28 lutego 2002 r.

w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Zduńska Wola a miastem Valmiera na Łotwie.

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 20Olr. Nr 142 poz. 1591) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Miasta Zduńska Wola wyraża wolę nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Zduńska Wola a miastem Valmiera na Łotwie.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Miasta Zduńska Wola do podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Zduńska Wola a miastem Valmiera na Łotwie.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz Pasażu Powstańców Śląskich.

§ 4

Uchwała wchodzi wżycie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola
/-/ Mirosław Cwajda

 

Pietrasanta

to położona 30 km na północ od Pizy miejscowość w Toskanii w prowincji Lucca. Jej historia sięga 1255 roku. W 1841 roku uzyskało status miasta szlacheckiego. To ośrodek artystyczno-rzemieślniczy. Miasto uchodzi za za jeden z najważniejszych ośrodków pracy twórczej w marmurze. Miasto słynie również ze wspaniałych wyrobów ceramicznych oraz wyrobów z żelaza.
Obecnie populacja malowniczej miejscowości to około 25 tys. mieszkańców. Wśród mieszkańców są znani rzeźbiarze, muzycy, sportowcy. Na terenie miasta mieszkał polski rzeźbiarz Igor Mitoraj, swój dom posiada tam też Robert Kubica – polski kierowca wyścigowy i rajdowy.

Kontakty partnerskie z miastem Pietrasanta zostały nawiązane w 2004 roku. 26 sierpnia 2004 r. Rada Miasta Zduńska Wola podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy, a 10 grudnia 2004 r. podpisana została umowa o partnerstwie. Ze strony Zduńskiej Woli sygnowana przez Prezydenta Miasta Zenona Rzeźniczaka, a ze strony Pietrasanty przez Burmistrza Miasta Massimo Malegni. Zgodnie z tradycją włoską umowa bliźniacza została podpisana jednostronnie - przez Burmistrza Pietrasanta w grudniu w Zduńskiej Woli. Natomiast w marcu 2005 roku podczas uroczystych obchodów 750 rocznicy założenia Pietrasanty podpis pod porozumieniem złożył Prezydent Miasta Zduńska Wola.

Uchwala Nr XXVI/276/04
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Zduńska Wola a miastem Pietrasanta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Miasta Zduńska Wola wyraża wolę nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Zduńska Wola a miastem Pietrasanta we Włoszech.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Zduńska Wola do podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Zduńska Wola a miastem Pietrasanta we Włoszech.

§ 3.1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.2

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, Pasażu Powstańców Śląskich, przy ul. 1-go Maja oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jan Bizoń

 

 

W 2016 roku władze miasta podpisały pakt przyjaźni z włoskimi miastami Tortona i Pontecurone, które jak Zduńska Wola są związane z życiem i działalnością św. Alojzego Orione.