Dzisiaj jest: czwartek 1 października 2020        Imieniny: Danuta, Igor, Remigiusz

2 marca przyniósł uczniom zduńskowolskiej Państwowej Szkole Muzycznej prawdziwy grad nagród. W czterech konkursach o randze ogólnopolskiej zdobyli aż 7 nagród i wyróżnień.  Z ogromnym sukcesem i z przytupem otworzyliśmy II semestr roku szkolnego - cieszy się Daria Jabłońska, dyrektor placówki - to uczniowie PSM II stopnia - dodaje. Dumni z osiągnięć zduńskowolan publikujemy niżej listę laureatów.

Rekrutacja jest elektroniczna. Potrwa do 14 marca 2019 r. Logujemy się przez platformę oświatową Miasta Zduńska Wola https://portal.vulcan.net.pl/jst/zdunskawola/rejestr.aspx.


Trwa konkurs na dyrektorów trzech zduńskowolskich szkół podstawowych. Prezydent Miasta Zduńska Wola prowadzi nabór na dyrektorów szkół podstawowych nr 2, 9 i 6. Kandydaci aplikacje mogą składać do 12 marca 2019 roku.


Wszystkie dowody osobiste, które zostaną wydane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca 2019 roku będą miały warstwę elektroniczną. Jeżeli wniosek zostanie złożony przed 4 marca, to dowód takiej warstwy nie będzie posiadał. Ministerstwo Cyfryzacji wdraża nowe dokumenty tożsamości i informuje o utrudnieniach. W dniach 27 lutego - 3 marca nie będzie można złożyć wniosku o dowód online. Natomiast w Urzędzie Miasta przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego na dotychczasowych zasadach będzie możliwe tylko do 1 marca 2019 r. do godziny 11:00. Po 11:00 ministerstwo wyłączy system obsługujący dowody osobiste. W związku z tym również 1 marca 2019 r. po godz. 12:00 nie będzie  możliwości odbioru dowodu osobistego. Odebrać gotowy dowód będzie można dopiero od 4 marca 2019 r. Od tego dnia będą też przyjmowane wyłącznie nowe wnioski.


25 lutego 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą -  rysownikiem prasowym, ilustratorem, pisarzem.


"Chińczyk" - Kazimierz Kałużewski, "Nit" - Juliusz Sylla to karszniccy kolejarze, którzy zostali straceni 25 lutego 1944 roku na terenie parowozowni w Karsznicach. Hitlerowcy powiesili ich za działalność sabotażową podczas II wojny światowej. Niszczyli panewki, cylindry i wały parowozów przy pomocy różnych środków chemicznych. To były parowozy, którymi hitlerowcy transportowali żywność, amunicję i broń dla swoich żołnierzy.


Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora przekazał Szkole Podstawowej nr 9 nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. To nowy Ford Transit 2.0 Ecoblue, który miasto zakupiło z dofinansowaniem PFRON. Samochód będzie służył SP 9, w której działają oddziały integracyjne. Będą nim dowożone do szkoły dzieci niepełnosprawne. Samochód jest wyposażony w szyny montażowe, komplet pasów oraz najazdy umożliwiające zapięcie wózka inwalidzkiego.


W związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2018 r. poz. 1716) Urząd Miasta informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. grunty stanowiące własność Miasta Zduńska Wola zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, oddane w użytkowanie wieczyste, stają się własnością właścicieli budynków jednorodzinnych lub lokali w budynkach, które znajdują się na przedmiotowych gruntach.


Zduńskowolska Straż Miejska w tym sezonie grzewczym przeprowadziła już 158 kontroli tego, czym w Zduńskiej Woli pali się w piecach, a sezon ten wciąż jeszcze trwa. Jak poinformował prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora, miasto podpisało umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym na przeprowadzanie analiz próbek popiołu z palenisk. Takie próbki podczas kontroli pobierać będą strażnicy miejscy. Strażnicy zostali przeszkoleni pod kątem metodologii pobierania próbek - mówi prezydent - a miasto zostało zaopatrzone w specjalne pojemniki na próbki wraz z plombami do nich - dodaje.


20 lutego 2019 roku o godz. 16:00 w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach odbędzie się spotkanie w sprawie budowy gazociągu na terenie Osiedla. Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem swoich nieruchomości do sieci gazowej. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Zakładu Gazowniczego w Łodzi, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice.