Dzisiaj jest: poniedziałek 18 stycznia 2021        Imieniny: Piotr, Małgorzata

Monitoring wizyjny miasta

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Monitoring wizyjny

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Stefana Złotnickiego 12.

Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola;

 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą: link dostępny na stronie http://194.242.104.85/portal_new/portal?id=51965);

 3. telefonicznie: 43 825 02 00;

 4. poprzez adres e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: iod@zdunskawola.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zgodnie z:

 1. art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;

 2. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych;

 3. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. podmiot dostarczający i serwisujący system do obsługi monitoringu wizyjnego;

 2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, prowadzące postępowania karne albo postępowania w sprawach o wykroczenia (np. właściwy sąd, Policja);

 3. osoby, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery monitoringu).

Okres przechowywania danych

Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu:

 1. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

 2. prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
Lokalizacje punktów kamerowych wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego Miasta Zduńska Wola

 1. Plac zabaw -  ul. Sieradzka 56
 2. Plac zabaw - Ogrodowa 21
 3. Plac zabaw ul. Kilińskiego 29
 4. Plac zabaw ul. Baczyńskiego 7
 5. Plac zabaw ul. Bogusławskiego 7
 6. Plac zabaw ul. Osmolińska 8/12
 7. Plac zabaw ul. Łaska 69
 8. Pasaż Rajczaka ul. Łaska 44
 9. Plac zabaw ul. Żytnia 18
 10. Plac zabaw na os. Karsznice (filia MDK), Stadion Miejski -  ul. Okrzei 1-3
 11. Siłownia- kamera na MDK w Karsznicach
 12. Stadion Miejski (parking) - ul. Łaska 90
 13. Karsznice ul. Piłkarska 7
 14. Dworzec PKP
 15. Plac Wolności nr 1
 16. Plac Wolności nr 6
 17. Juliusza 4/8
 18. Juliusza 4/8
 19. Łaska/Dąbrowskiego – Dąbrowskiego 1
 20. Łaska/Szkolna – Łaska 67
 21. Łaska /Piwna (rondo) – Łaska 35
 22. Łaska / Kilińskiego – Łaska 55
 23. Kobusiewicza 2-18 - budynek (kasa) przy wejściu na basen.
 24. Plac zabaw - Łódzka 14
 25. Marii Curie - Skłodowskiej 2
 26. Plac zabaw - Kossaka 3
 27. Plac zabaw - Zachodnia 7
 28. Juliusza 37/39
 29. Łódzka/Kilińskiego – Łódzka 48
 30. Kilińskiego/Żeromskiego – budynek Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli.
 31. Plac Wolności - RATUSZ
 32. Park Miejski - 14 punktów kamerowych na terenie całego parku

Zarządzenie nr 544/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Zduńska Wola