Dzisiaj jest: wtorek 16 lipca 2019        Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy złożyć, aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.

Załączniki:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
    decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594),
  • odpisy i wyciągi z dokumentów art. 76a - ustawy Kpa (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa,
  • mapka sytuacyjna (odręczny szkic usytuowania punktu).