Dzisiaj jest: środa 13 listopada 2019        Imieniny: Arkadia, Mikołaj, Stanisław

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy złożyć, aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.

Załączniki:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
    decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • odpisy i wyciągi z dokumentów art. 76a - ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa,
  • mapka sytuacyjna (odręczny szkic usytuowania punktu).