Dzisiaj jest: wtorek 22 stycznia 2019        Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Zduńskowolska Rada Sportu

Rada Sportu w Zduńskiej Woli to zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym, powołany przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola. Członkowie wybierani są spośród organizacji i instytucji realizujących na terenie miasta zadania własne w zakresie sportu i kultury fizycznej, na okres 4-letniej kadencji, nie dłuższy niż kadencja Rady Miasta Zduńska Wola. W czasie kadencji Prezydent Miasta może dokonywać zmian w składzie Rady Sportu oraz zwiększać liczbę jej członków.

Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie:

 • strategii rozwoju Miasta Zduńska Wola w zakresie kultury fizycznej,
 • projektów budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
 • programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej.


Rada zajmuje się również opiniowaniem ofert złożonych przez kluby sportowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań zleconych z zakresu rozwoju sportu przez Miasto Zduńska Wola.


Skład Rady Sportu w Zduńskiej Woli:

 1. Andrzej Urbanowski – Przewodniczący Rady Sportu,
 2. Dariusz Sobczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Sportu,
 3. Ryszarda Kołodziejczyk – Sekretarz Rady Sportu,
 4. Sylwester Malik – Członek,
 5. Michał Płatek – Członek,
 6. Ewa Błaszczyk – Członek,
 7. Krzysztof Kochelak – Członek,
 8. Kamil Wdowiak – Członek,
 9. Tomasz Szewczyk – Członek,
 10. Andrzej Pogorzelski – Członek,
 11. Bogdan Jankowski - Członek.

 

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), Zarządzenie nr 42/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Zduńskiej Woli ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania, zmienione Zarządzeniami Prezydenta Miasta Zduńska Wola numer: 56/15 z dnia 3 marca 2015 r., 105/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz 29/17 z dnia 6 lutego 2017 r.