Dzisiaj jest: poniedziałek 18 stycznia 2021        Imieniny: Piotr, Małgorzata

Nagrody dla zawodników

Nagrody dla zawodników

Utytułowani zawodnicy poza stypendium mogą też zostać wyróżnieni nagrodami specjalnymi.

Kto może otrzymać nagrodę sportową ze świadczeniem finansowym?

Nagrodę sportową w postaci jednorazowej wypłaty pieniężnej może otrzymać osoba mieszkająca w Zduńskiej Woli, która uprawia dyscyplinę sportu znaczącą dla miasta i uzyskał co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:
• reprezentowała kraj podczas igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostw świata seniorów, mistrzostw Europy seniorów;
• została powołana do reprezentacji województwa, regionu (ponadwojewódzkiej) lub kraju (kadry narodowej) w dyscyplinie sportu zespołowego;
• zajęła miejsce 1-3 podczas zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym;
• zajęła miejsce 1-3 podczas zawodów sportowych o zasięgu ogólnopolskim;
• zajęła miejsce 1-3 podczas zawodów sportowych o zasięgu ponadwojewódzkim;
• zajęła miejsce 1-3 podczas zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim.

Kto może otrzymać nagrodę sportową bez świadczenia finansowego?

Wyróżnienie w postaci statuetki lub listu gratulacyjnego może otrzymać osoba mieszkająca w Zduńskiej Woli, która uprawia dyscyplinę sportu znaczącą dla miasta i uzyskała co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:
• zajęła 1 miejsce podczas zawodów sportowych o zasięgu powiatowym;
• zajęła 1 miejsce podczas zawodów sportowych o zasięgu miejskim.

Jakie dyscypliny muszą uprawić zawodnicy, by ubiegać się o nagrodę?

Zawodnik musi odnieść wymienione wyżej sukcesy w co najmniej jednej z dyscyplin znaczących dla Zduńskiej Woli, czyli dyscyplinie zaliczanej do programu igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich lub wchodzącej w skład współzawodnictwa ogólnopolskiego.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o przyznanie nagrody?

Wniosek może złożyć klub lub związek sportowy a także sam zawodnik, jego rodzic lub opiekun prawny. Wnioski należy składać w terminie do 60 dni od dnia osiągnięcia wskazanego we wniosku wyniku sportowego przez zawodnika, nie później jednak niż do dnia 30 listopada danego roku.

Pobierz wzór wniosku –> kliknij (plik pdf 418kb)

Jak złożyć wniosek o przyznanie nagrody?

Wniosek możesz złożyć:
• osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola,
• pocztą: Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Masz pytania dotyczące nagród dla sportowców?

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.
• Tel.: 43 825-02-32
• E-mail: p.holewski@zdunskawola.pl; k.bekalarczyk@zdunskawola.pl
• Urząd Miasta, budynek nr 4, pok. 405