Dzisiaj jest: piątek 20 września 2019        Imieniny: Renata, Filipina, Eustachy

Wyróżnienia i nagrody pieniężne

DLA TRENERÓW ORAZ INNYCH OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ:

Nagroda pieniężna jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przyznawanym:
- w związku z osiągnięciami w działalności sportowej o szczególnym znaczeniu dla Miasta Zduńska Wola i jego mieszkańców (osiągnięcia o charakterze sportowym w związku z podejmowaną działalnością sportową o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, w rozgrywkach centralnych, regionalnych lub ponadwojewódzkich),
- w związku z osiągnięciami w działalności sportowej znaczącymi dla Miasta Zduńska Wola i jego mieszkańców (osiągnięcia o charakterze sportowym w związku z podejmowaną działalnością sportową o zasięgu województwa, okręgu rozgrywkowego, powiatu lub miasta).

Wyróżnienie w postaci dyplomu lub statuetki przyznaje się w związku z podejmowaniem inicjatyw na rzecz rozwoju sportu w Mieście Zduńska Wola lub uhonorowaniem całokształtu kariery trenerskiej lub zawodniczej.

Do pobrania:
Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. POBIERZ
Uchwała nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. POBIERZ

Uchwała nr LVI/617/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień - SPRAWDŹ