Dzisiaj jest: wtorek 23 lipca 2019        Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary

Dotacje dla klubów sportowych

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.:

Prezydent Miasta Zduńska Wola w dniu 4 lipca 2019 r. ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

Dotacje mogą otrzymać kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie Miasta Zduńska Wola, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych, realizujące cel publiczny, o którym mowa w § 3 uchwały nr XVI/199/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 300).

Kluby sportowe mogą otrzymać dotację na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu”.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 19 lipca 2019 r. do godziny 15.00 osobiście w zamkniętej kopercie w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola (budynek nr 2, parter) ze wskazaniem, tj.: „Oferta na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku: zadanie pn. Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu (nazwa dziedziny sportu)".

Na realizację przedsięwzięć objętych konkursem zaplanowano udzielenie dotacji w łącznej wysokości 71.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert drugiego otwartego konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

 

Sprawozdania klubów sportowych z realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku (rozliczenia przyznanych dotacji): SPRAWDŹ

Druki do pobrania:


Podstawę prawną organizacji konkursu dla klubów stanowi Uchwała nr XVI/199/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dna 16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Zduńska Wola - SPRAWDŹ.