Dzisiaj jest: poniedziałek 27 maja 2019        Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan

Biura

Biuro Audytu i Kontroli
Dyrektor - Audytor Wewnętrzny: Karolina Klimkowska
tel. 43 825-02-54 lub 43 825-02-00 wew. 254
Budynek nr 1, I piętro, pok. 113
e-mail: k.klimkowska@zdunskawola.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor: Dariusz Linowiecki
tel. 43 825-02-43 lub 43 825-02-00 wew. 243
Budynek nr 3, I piętro, pok. 309
e-mail: d.linowiecki@zdunskawola.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Mieczysław Marszałek
tel. 43 825-02-24 lub 43 825-02-00 wew. 224
Budynek nr 3, I piętro, pok. 306
e-mail: m.marszalek@zdunskawola.pl

Stanowisko ds. BHP
Inspektor: Dariusz Pawełczyk
tel. 43 825-02-44 lub 43 825-02-00 wew. 244
Budynek nr 3, I piętro, pok. 307
e-mail: d.pawelczyk@zdunskawola.pl

Zespół Radców Prawnych
tel. 43 825-02-30 lub 43 825-02-00 wew. 230
Budynek nr 1, I piętro
e-mail: m.topolnicka@zdunskawola.pl

Straż Miejska
Komendant: Robert Zawiasa
tel. 43 823 29 45, fax 43 823 74 64
ul. Stefana Złotnickiego 3, parter
e-mail: straz_miejska@zdunskawola.pl oraz p.szczepaniak@zdunskawola.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Małgorzata Chudzia-Kulesza
tel. 43 825-02-46 lub 43 825-02-00 wew. 246
Budynek nr 1, parter, pok. 108
e-mail: m.chudzia-kulesza@zdunskawola.pl lub usc@zdunskawola.pl

Biuro Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej
Dyrektor: Małgorzata Frach
tel. 43 825-02-22 lub 43 825-02-86
Budynek nr 4, I piętro, pok. 412
e-mail: m.frach@zdunskawola.pl

Biuro Edukacji i Sportu
Dyrektor: Władysław Piotrowski
tel. 43 825-02-38 lub 43 825-02-00 wew. 238
Budynek nr 4, I piętro, pok. 418
e-mail: w.piotrowski@zdunskawola.pl

Biuro Gospodarki Lokalowej
Dyrektor: Magdalena Komodzińska
tel. 43 825-02-78 lub 43 825-02-00 wew. 278
Budynek nr 4, I piętro, pok. 422
e-mail: m.komodzinska@zdunskawola.pl

Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
Dyrektor: Aneta Antosiak
tel. 43 825-02-60 lub 43 825-02-00 wew. 260
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
e-mail: a.antosiak@zdunskawola.pl

Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych
Dyrektor: Anita Danielewicz
tel. 43 825-02-35 lub 43 825-02-00 wew. 235
Budynek nr 3, I piętro, pok. 305
e-mail: a.danielewicz@zdunskawola.pl

Biuro Gospodarki Przestrzennej
Dyrektor - Architekt Miasta: Jolanta Owczarz
tel. 43 825-02-17 lub 43 825-02-00 wew. 217
Budynek nr 2, II piętro, pok. 210
e-mail: j.owczarz@zdunskawola.pl

Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Dyrektor: Donata Szmiel
Tel. 43 825-02-10 lub 43 825-02-00 wew. 210
Budynek nr 4, I piętro, pok. 417
e-mail: d.szmiel@zdunskawola.pl

Biuro Rozwoju i Inwestycji
Dział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Dyrektor: Piotr Borkiewicz
Budynek nr 3, parter, pok. 303
tel. 43 825-02-33 lub 43 825-02-00 wew. 233
e-mail: p.borkiewicz@zdunskawola.pl

Biuro Infrastruktury Technicznej
Dział Dróg, Transportu i Komunikacji
Dział Ochrony Środowiska
Dyrektor: Beata Turlakiewicz
tel. 43 825-02-68 lub 43 825-02-00 wew. 268
ul. Złotnickiego 3, I piętro, pok. 504
e-mail: e.michalak@zdunskawola.pl

Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Dyrektor: Agnieszka Chojecka
tel. 43 825-02-52 lub 43 825-02-00 wew. 252
Budynek nr 3, parter, pok. 304
e-mail: a.chojecka@zdunskawola.pl

Biuro Rady Miasta
Dyrektor: Lidia Pająk
tel. 43 825-02-50 lub 43 825-02-00 wew. 250 lub 249
Budynek nr 2, I piętro, pok. 206
e-mail: l.pajak@zdunskawola.pl

Biuro Zamówień Publicznych
Dyrektor: Marcin Alberczak
Budynek nr 4, parter, pokój 409
tel. 43 825-02-29 lub 43 825-02-00 wew. 229
e-mail: t.witaszczyk@zdunskawola.pl lub m.alberczak@zdunskawola.pl

Biuro Zarządzania Kadrami
Budynek nr 2, I piętro, pokój 205
tel. 43 825-02-31 lub 43 825-02-00 wew. 231
e-mail: s.sieinska@zdunskawola.pl

Kancelaria
Budynek nr 2, parter
tel. 43 825-02-66 lub 43 825-02-67
e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Biuro Dochodów
Dyrektor: Małgorzata Mielczarkowska
tel. 43 825-02-59 lub 43 825-02-00 wew. 259
Budynek nr 4, parter, pok. 403
e-mail: m.mielczarkowska@zdunskawola.pl

Biuro Finansowo-Budżetowe
Dyrektor: Ilona Zdzienicka
tel. 43 825-02-73 lub 43 825-02-00 wew. 273
Budynek nr 4, parter, pok. 407
e-mail: i.zdzienicka@zdunskawola.pl

Inspektor Ochrony Danych
Jacek Kazimierczak
tel. 43 825-02-82 lub 43 825-02-00 wew. 282
Budynek nr 2, pokój 207
e-mail: iod@zdunskawola.pl