Dzisiaj jest: niedziela 18 sierpnia 2019        Imieniny: Helena, Ilona, Bogusław

Miejskie Sieci Cieplne

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.
ul. Stefana Żeromskiego 7/9
98-220 Zduńska Wola

tel. centrala: 43 823 51 71 lub 43 823 51 72
fax: 43 823 31 33

pogotowie cieplne
tel. 43 823 32 50 lub 43 823 31 16

e-mail: msc@msc-zw.pl
msc@si.onet.pl
www.msc-zw.pl

NIP 892-000-70-77
REGON 730242867
KRS 0000145853
Kapitał zakładowy: 11 081 200 zł

Przedmiotem działalności spółki jest:
• przesyłanie, przetwarzanie i sprzedaż zakupionej energii cieplnej,
• eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń ciepłowniczych,
• budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych,
• koordynacja rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego,
• koncesja - do 31 grudnia 2030 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła, na obrót ciepłem.