Dzisiaj jest: poniedziałek 18 stycznia 2021        Imieniny: Piotr, Małgorzata

Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2018

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedstawiam Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2018, z którego pełną treścią można się zapoznać TUTAJ.

Serdecznie zachęcam Państwa - Mieszkańców Miasta Zduńska Wola do wzięcia udziału w debacie nad Raportem. Będzie on rozpatrywany na czerwcowej sesji Rady Miasta. Każdy Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w tej debacie, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenia muszą wpłynąć do przewodniczącego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja.

Raport jest sprawozdaniem z działań Prezydenta Miasta Zduńska Wola w roku poprzednim. Obowiązek jego opracowania wprowadziła nowela ustawy samorządowej z 11 stycznia 2018 r. Jest on zatem, w takiej formie, prezentowany po raz pierwszy. Jest również raportem szczególnym, gdyż dotyczy roku wyborczego, podczas którego, decyzją zduńskowolan, zmieniły się władze samorządowe miasta. W Zduńskiej Woli nie jest to jednak absolutnie pierwsze opracowanie tego typu. Samorząd terytorialny ma tu bowiem piękną historię. Już w kwietniu 1939 roku ówczesny burmistrz Zduńskiej Woli Tadeusz Szaniawski stan spraw miejskich przedstawiał kompleksowo w liście "Do Obywateli miasta Zduńskiej-Woli". Natomiast po roku 1990, w latach odrodzonego samorządu terytorialnego, w mieście wydawany był "Miejski Informator Gospodarczy", który również całościowo opisywał wszystkie obszary działalności samorządowców.

To wielki przywilej prezydenta miasta, a dla mnie osobiście wielki zaszczyt, móc przedstawić mieszkańcom - opinii publicznej raport o stanie naszego miasta. O środkach finansowych, którymi gospodarujemy tak, aby zapewnić ciągły rozwój, o wykonanych i planowanych inwestycjach, które tego rozwoju są gwarantem, o tym ilu nas jest – zduńskowolan – ilu nas się rodzi, ilu umiera. Ile osób wyprowadza się z naszego miasta i gdzie. Piszemy tu o tym, jakimi dokumentami strategicznymi kierujemy się w codziennej pracy i jaki jest stopień ich realizacji, podajemy informacje na temat uchwał podejmowanych przez Radę Miasta Zduńska Wola. Zarówno ich liczby jak i obszarów życia miasta, których dotyczyły. Gros z nich dotyczyło gospodarki finansowej, ale radni zajmowali się również nieruchomościami miejskimi, opieką społeczną, edukacją i wieloma innymi tematami, których szczegółowy opis znajdziecie Państwo w rozdziale Sprawy administracyjne.

Zwracam Państwa uwagę szczególnie na temat budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. Jest mu poświęcony rozdział Sprawy obywatelskie. Przypomina raz jeszcze, jakie projekty zgłaszaliśmy i które z nich zyskały nasze najszersze poparcie. Dzisiaj wszystkie one są już realizowane. Budżet obywatelski, jak żadne inne narzędzie kreowania polityki rozwoju miasta, pokazuje w którym kierunku zmierzają potrzeby i preferencje mieszkańców. Dlatego naszą szczególną troską jest dbanie o wysoką jakość procedur, według których wybierane są projekty do realizacji oraz przeznaczanie odpowiedniej puli środków finansowych.

Dla mnie jest to znakomite miejsce również do złożenia podziękowań i przekazania wyrazów szacunku dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Prezydent Miasta Zduńska Wola
Konrad Pokora