Dzisiaj jest: sobota 15 grudnia 2018        Imieniny: Nina, Celina, Walerian

Unijna perspektywa 2014-2020

Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Termin realizacji: 2016-2017
Wartość projektu: 660.000,00 zł. Wysokość dofinansowania: 561.000,00 zł.
Zakres projektu: opracowanie programu promocji gospodarczej, utworzenie systemu informacji gospodarczej, opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej, udział w targach o charakterze międzynarodowym, przyjazd studyjny dla dziennikarzy, organizacja międzynarodowego forum gospodarczego w Zduńskiej Woli.

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Termin realizacji: 2015-2018
Wartość projektu: 8.791.812,45 zł. Wysokość dofinansowania RPO WŁ: 3.113.765,00 zł, NFOŚiGW: 3.500.000,00 zł
Zakres projektu: modernizacja i budowa nawierzchni alejek parkowych, wyposażenie w małą architekturę oraz infrastrukturę techniczną - nowe latarnie parkowe i sieć linii zasilających oświetlenie, pielęgnacja i urządzenie zieleni, zagospodarowanie wód deszczowych oraz modernizacja zbiorników wodnych na terenie parku.

Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Termin realizacji: 2017-2018
Wartość projektu: 2.952.000,00 zł. Wysokość dofinansowania: 2.023.850,00 zł
Zakres projektu: unowocześnienie i podniesienie na wyższy poziom techniczny i technologiczny zarówno zasobów sprzętowych jak i systemowych Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Nowa podstawa - nowe wyzwania
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Termin realizacji: 2016-2017
Wartość projektu: 367.868,47 zł. Wysokość dofinansowania: 367.868,47 zł.
Zakres projektu: wyjazd 50 nauczycielek przedszkolnych do Wielkiej Brytanii na kurs metodyczny ukierunkowany na rozwój kompetencji językowych przedszkolaków.

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2
Wartość ogólna zadania 955.600,00 PLN  netto;
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 704.216,00 PLN
w tym:  dotacja 281.646,00 PLN,  pożyczka  422.530,00 PLN
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres prac:
- montaż węzła cieplnego                                 
- montaż instalacji co
- montaż mieszkaniowych stacji wymiennikowych zajmujących się dystrybucją ciepła do poszczególnych lokali
- montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi
- montaż instalacji c.w.u.
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie stropu i dachu nad oficyną, wiatrołapami, klatkami schodowymi
- ocieplenie podłogi na gruncie w budynku oficyny
- wymiana stolarki otworowej

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6
Wartość ogólna zadania 793.100,00 PLN  netto;
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 627.300,00 PLN
w tym:  dotacja 250.920,00 PLN,  pożyczka  376.380,00 PLN
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres prac:
- montaż węzła cieplnego                                 
- montaż instalacji co
- montaż mieszkaniowych stacji wymiennikowych
- montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi
- instalacja c.w.u.
- ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu oraz dachu nad oficyną , klatkami schodowymi, poddaszem i strychem
- wymiana stolarki otworowej