Dzisiaj jest: niedziela 18 sierpnia 2019        Imieniny: Helena, Ilona, Bogusław

Unijna perspektywa 2007-2013

Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Termin realizacji: 2011-2015
Wartość projektu: 33.600.729,15 zł. Wysokość dofinansowania: 13.982.673,33.
Zakres projektu: odbudowa ratusza – Zduńskowolskiego Centrum Integracji, zagospodarowanie terenu wokół budynku  ratusza, kompleksowa przebudowa pięciu kamienic przy Placu Wolności o numerach 3, 5, 6, 9 i 9A oraz rozbiórka kamienicy frontowej przy Placu Wolności 22.

Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje" „Inwestujemy w Waszą przyszłość".
Termin realizacji: 2013-2014
Wartość projektu: 234 637,00 zł. Wysokość dofinansowania: 199.441,45 zł, z tego: budżet środków europejskich 169 525,23 zł i publiczne środki krajowe 29 916,22 zł.
Zakres projektu: zakup 30 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym wraz z dostępem do internetu w 30 gospodarstwach domowych na terenie Zduńskiej Woli.

Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów Gminy Zduńska Wola oraz do terenów rozwojowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Klonowej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Termin realizacji: 2012-2014
Wartość projektu: 2.854.698 zł. Wysokość dofinansowania: 2.118.798 zł.
Zakres projektu: droga o długości 800 mb o przekroju ulicznym z jezdnią o nawierzchni asfaltowej, zjazdami gospodarczymi do posesji, chodnik o długości 800 mb, ścieżka rowerowa o długości 800 mb, kanalizacja deszczowa o długości 731 mb.

Przebudowa targowiska miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 11B
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin realizacji: 2013-2015
Wartość projektu: 5 122 744,96 zł. Wysokość dofinansowania 1 000 000,00 zł.
Zakres projektu: targowisko zostało utwardzone i wyposażone w odpływ wody deszczowej, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, oświetlone, przeznaczone do sprzedaży artykułów rolno-spożywczych (minimum połowa powierzchni przeznaczona do sprzedaży towarów rolno - spożywczych w odniesieniu do powierzchni handlowej), wyposażone w zadaszone stoiska (minimum połowa powierzchni targowiska), podzielone na odpowiednio oznaczone sekcje, w których sprzedawane będą danego typu asortymenty, wyróżnione poprzez eksponowanie logotypu „Mój Rynek". Ponadto zapewnione będą: miejsca parkingowe, sanitariaty, preferencyjny dostęp do punktów sprzedaży rolnikom.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2011 – 2015.
Termin realizacji: 2014
Wartość projektu: 499.193,00 zł. Wysokość dofinansowania: 130.000,00 zł
Zakres projektu: wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej o wym. 20 x 40m. W skład boiska wchodzą: boisko uniwersalne do gry w piłkę nożna/piłkę ręczną o wym. 20 x 40 m, boisko do gry w siatkówkę o wym. 9 x 18 m, kort tenisowy o wym. 10,97 x 23,77 m, dwa boiska treningowe do gry w koszykówkę o wym. 15 x 20 m. Boisko wyposażone w standardowe oprzyrządowanie sportowe przystosowane do rozgrywek na obiektach sportowych otwartych: bramki do gry w piłkę ręczna i nożną, zestaw koszy do gry w koszykówkę, zestaw do gry w siatkówkę oraz tenisa, stanowisko sędziowskie do sędziowania siatkówki, stanowisko sędziowskie do sędziowania tenisa ziemnego. Wokół boiska zamontowano piłkochwyty o wys. 600 cm.

Przebudowa ulicy Zielonej
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój
Termin realizacji: 2013
Wartość projektu: 2.506.220,18 zł. Wysokość dofinansowania: 1.212.356 zł.
Zakres projektu: przebudowa ulicy Zielonej na odcinku od Dąbrowskiego do Kilińskiego, w tym: przebudowa konstrukcji drogi i wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu na odcinku od długości 489 mb., przebudowa obustronnych chodników z płyt betonowych na chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym, budowa obustronnych ścieżek rowerowych z kostki betonowej w kolorze czerwonym, budowa zatok i dróg parkingowych z kostki betonowej grafitowej, przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Łódzkiej do ulicy Zielonej o długości 212 mb, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej o średnicach 300 do 700 mm o długości ponad 482 mb, budowa kanalizacji sanitarnej o długości 99 mb, budowa wodociągu na brakującym odcinku o długości 196 mb, budowa dwustronnego oświetlenia ulicznego wraz z przebudową istniejącego układu zasilania elektroenergetycznego na kablowe z przyłączami do odbiorców, przebudowa istniejącej słupowej linii telekomunikacyjnej.

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Termin realizacji: 2010-2012
Wartość projektu: 4.466.740 zł. Wysokość dofinansowania: 3.627.698 zł
Zakres projektu: termomodernizacja 4 obiektów oświatowych podległych Miastu Zduńska Wola:
Publiczne Przedszkole Nr 3 - docieplenie 942 m2 ścian oraz 495 m2 dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w ramach prac towarzyszących przebudowanie wejścia do budynku oraz tarasu, likwidacja studzienek deszczowych.
Publiczne Przedszkole Nr 10 - docieplenie 1126 m2 ścian oraz 867 m2 dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w ramach prac towarzyszących przebudowa schodów wejściowych oraz tarasu, remont studni piwnicznych.
Szkoła Podstawowa Nr 11 - docieplenie 1426 m2 ścian oraz 1253 m2 dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w ramach prac towarzyszących przebudowa schodów wejściowych oraz likwidacja zsypów.
Szkoła Podstawowa Nr 2 - docieplenie 1408 m2 ścian oraz 1065 m2 dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w ramach prac towarzyszących przebudowa schodów zewnętrznych z płytkami i barierkami oraz wymiana wsypów do wrzucania opału.

Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
Termin realizacji: 2009-2011
Wartość projektu: 71.780.693,25 zł. Wysokość dofinansowania: 46.538.364,86 zł
Zakres projektu: przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wielka Wieś – Zduńska Wola – Zapolice – Widawa – Zborów, od drogi wojewódzkiej Nr 710 w miejscowości Wielka Wieś do miejscowości Zborów za skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 2309E, prowadzącą do drogi krajowej Nr 8 w powiecie bełchatowskim.

Boisko Orlik - ul. Zielona 45 a
Projekt zrealizowano w 2010 roku w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 r." Wartość zadania to 1.314.825,93 zł. Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski - 333.334,00 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki - 333.000,00 zł.
Zakres projektu:
budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m z nawierzchnią syntetyczną - sztuczna trawa, z ogrodzeniem po obwodzie boiska,
budowa boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 19,1 m x 32,1m o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem po obwodzie boiska,
budowa zaplecza sanitarno - szatniowego boisk, budowę oświetlenia boisk (10 masztów) z naświetlaczami i instalacją odgromową,
budowa ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową,
budowa infrastruktury technicznej podziemnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego i sanitarnego,
budowa nowej drogi dojazdowej, chodnika i parkingów dla 40 samochodów osobowych z wjazdem z ul. Zielonej
wymiana istniejącego oświetlenia parkowego wzdłuż projektowanej drogi.

Boisko Orlik - ul. Okrzei 5
Projekt zrealizowano w 2010 roku w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 r." Wartość zadania to 1.220.221,75 zł. Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski - 333.334,00 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki - 333.000,00 zł.
Zakres projektu:
budowa boiska do piłki nożnej o wym. 30,0 m x 62,0 m z nawierzchnią syntetyczną - sztuczna trawa, z ogrodzeniem po obwodzie boiska,
budowa boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 19,1 m x 32,1m o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem po obwodzie boiska,
budowa zaplecza sanitarno - szatniowego boisk,
budowa ciągu komunikacyjnego,
budowa oświetlenia boisk (9 masztów) z naświetlaczami i instalacją odgromową,
budowa ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową,
budowa infrastruktury technicznej podziemnej.
Inwestycja objęła także budowę parkingów dla 20 samochodów osobowych z wjazdem z ul. Okrzei. Ponadto zaprojektowano utwardzenie części terenu kostką betonową oraz wykonanie odwodnienia boisk.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic na Osiedlu „Pastwiska" - ul. Orione i ul. Łąkowa
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Termin realizacji: 2009-2010
Wartość projektu: 3.666.270,66 zł. Wysokość dofinansowania: 1.833.135,33 zł.
Zakres projektu: przebudowa ulic Orione i Łąkowej na odcinku od ulicy Łaskiej do ulicy Sokolej o długości 1057,38 mb. w tym: nowa nakładka asfaltowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, budowa przepustu na rzece Pichnie w ulicy Łąkowej, budowa kanalizacji deszczowej.

Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych Miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ul. Struga
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
Termin realizacji: 2009-2010
Wartość projektu: 2 400.099 zł. Wysokość dofinansowania: 1 690.849 zł.
Zakres projektu: przebudowa ulicy Struga o długości 654 mb,  budowa chodników oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego.

Przebudowa ulicy Dojazd
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Termin realizacji: 2009
Wartość projektu: 3.500.000 zł. Wysokość dofinansowania: 1.500.000 zł.
Zakres projektu: przebudowa jezdni asfaltowej o długości 850 metrów, oznakowanie poziome i pionowe, przebudowę słupa telefonicznego T.P. S.A. oraz przebudowę oświetlenia i linii napowietrznej oraz: przebudowa przepustu drogowego na rzece Pichnie, budowa kanalizacji deszczowej, przykanalików oraz studni rewizyjnych, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, budowa wjazdów, chodników oraz ścieżki rowerowej z kostki brukowej grafitowej, szarej i czerwonej, budowa dwóch parkingów przy posesjach.

Przebudowa Publicznego Gimnazjum Nr 3 przy ul 1-go Maja - dobudowa sali gimnastycznej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Termin realizacji: 2008-2009
Wartość projektu: 4.834.683 zł. Wysokość dofinansowania: EFRR 3.552.821 zł, FRKF 800.000 zł
Zakres projektu:
budowa sali gimnastycznej o powierzchni 549 m 2 i wymiarach areny 19 x 36 m. wraz z zapleczem w skład którego wchodzą: dwa zespoły przebieralniowo-umywalniowe dostosowane do osób niepełnosprawnych, pokoje nauczycieli wychowania fizycznego, magazyn na sprzęt sportowy, część ogólnodostępna - hol, sanitariaty, szatnia dla widowni, połączenie z istniejąca szkołą i infrastrukturą towarzyszącą.
budowa wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego z nawierzchnią poliuretanową, o powierzchni 1056,00 m2
budowa infrastruktury towarzyszącej, ciągów komunikacyjnych oraz kilkunastu miejsc parkingowych.
zakup kompleksowego wyposażenia sali gimnastycznej w sprzęt sportowy i gimnastyczny niezbędny do realizacji programu dydaktycznego przewidzianego dla zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i imprez sportowych.

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na bieżnię z nawierzchnią na stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na 2008 rok.
Termin realizacji: 2009
Wartość projektu: 1.296.915 zł. Wysokość dofinansowania: 294.689 zł.
Zakres projektu: wykonanie bieżni okólnej o nawierzchni poliuretanowej na 400 m wraz z bieżnią prostą na 110 m.