Dzisiaj jest: środa 19 czerwca 2019        Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna

Zastępcy Prezydenta Miasta

  I Zastępca Prezydenta Miasta Zduńska Wola - Paweł Szewczyk   

ul. Stefana Prawdzic Złotnickiego 12
Budynek nr 1, pokój nr 103
tel. 43 825-02-01
fax  43 825-02-02
e-mail: sekretariat@zdunskawola.pl

Przyjęcia interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 11.00-17.00

I Zastępca Prezydenta Miasta bezpośrednio nadzoruje niżej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz zastępuje Prezydenta Miasta w przypadku jego nieobecności:

 • Biuro Gospodarki Nieruchomościami,
 • Biuro Gospodarki Przestrzennej,
 • Biuro Infrastruktury Technicznej
  Dział Dróg, Transportu i Komunikacji,
  Dział Ochrony Środowiska,
 • Biuro Rozwoju i Inwestycji
  Dział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.


oraz niżej wymienione komunalne osoby prawne:

 • Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością w
  Zduńskiej Woli,
 • Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Zduńskiej  Woli  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Miejskie  Sieci  Cieplne  w  Zduńskiej  Woli  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli.

 

  II Zastępca Prezydenta Miasta Zduńska Wola - Elżbieta Szlachetka-Sikora   

ul. Stefana Prawdzic Złotnickiego 12
Budynek nr 1, pokój nr 104
tel. 43 825-02-01
fax  43 825-02-02
e-mail: sekretariat@zdunskawola.pl

Przyjęcia interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 11.00-17.00

II Zastępca Prezydenta Miasta bezpośrednio nadzoruje niżej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz zastępuje Prezydenta Miasta w przypadku jego nieobecności:

 • Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych,
 • Biuro Edukacji i Sportu,
 • Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych,
 • Biuro Gospodarki Lokalowej;


oraz niżej wymienione miejskie jednostki organizacyjne:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 2 w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 3 w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 4 w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 5 w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 7 w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 10 w Zduńskiej Woli,
 • Publiczne Przedszkole nr 11 w Zduńskiej Woli,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Zduńskiej Woli,
 • Szkołę Podstawową nr 2 w Zduńskiej Woli,
 • Szkołę Podstawową nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli,
 • Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zduńskiej Woli,
 • Szkołę Podstawową nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli,
 • Szkołę Podstawową nr 13 i m. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli,
 • Szkołę Podstawową nr 4 Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli,
 • Szkołę Podstawową nr 5 im. Św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli,
 • Szkołę Podstawową nr 13 im. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli,
 • Szkołę Podstawową nr 12 w Zduńskiej Woli,
 • Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli;