Dzisiaj jest: wtorek 23 października 2018        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Piotr Niedźwiecki - Prezydent Miasta Zduńska Wola

Piotr Niedźwiecki urodził się  11 października 1956 roku. Jest prezydentem Zduńskiej Woli od 2009 roku. Historyk. Ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim. Swoje życie związał ze Zduńską Wolą, a pracę zawodową z nauczaniem.

 

  Kontakt  
ul. Stefana Prawdzic Złotnickiego 12
Budynek nr 1, Gabinet Prezydenta Miasta
98-220 Zduńska Wola

  Umów się na wizytę  
tel. 43 825-02-01
e-mail: sekretariat@zdunskawola.pl

Przyjęcia interesantów w każdy piątek.

 

 Kompetencje

 • reprezentowanie Miasta na zewnątrz;
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem;
 • projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy;
 • przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania;
 • prowadzenie gospodarki finansowej Miasta;
 • udzielanie upoważnień w realizacji gospodarki finansowej Skarbnikowi i innym pracownikom;
 • udzielanie pełnomocnictw procesowych;
 • udzielanie na wniosek Dyrektora/Kierownika/Samodzielnego Stanowiska upoważnień pracownikom;
 • pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Miasta i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością;
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta;
 • prowadzenie polityki kadrowej i płacowej;
 • pełnienie nadzoru nad Strażą Miejską zgodnie z ustawą o strażach gminnych;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta przepisami prawa oraz w odniesieniu do zadań związanych z kulturą, kulturą fizyczną i sportem na terenie Miasta oraz koordynacją zadań pożytku publicznego, wskazanych w § 46 w ust. 1 w pkt od 29 do 44,
  w których decyzyjność należy wyłącznie do Prezydenta.


Prezydent Miasta bezpośrednio nadzoruje niżej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Miasta zduńska Wola:

 • Biuro Audytu i Kontroli,
 • Biuro  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Biuro Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Zespół Radców Prawnych,
 • Straż Miejska,
 • Stanowisko ds. BHP,
 • Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • Asystenta Prezydenta/Doradcę Prezydenta

oraz niżej wymienione miejskie jednostki organizacyjne:

 • Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli,
 • Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,
 • Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.