Dzisiaj jest: środa 19 czerwca 2019        Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna

Konrad Pokora - Prezydent Miasta Zduńska Wola

  Kontakt  
ul. Stefana Prawdzic Złotnickiego 12
Budynek nr 1, Gabinet Prezydenta Miasta
98-220 Zduńska Wola

  Umów się na wizytę  
tel. 43 825-02-01
e-mail: sekretariat@zdunskawola.pl

Przyjęcia interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 12:00 - 16:00.

 

 Kompetencje

 • reprezentowanie Miasta na zewnątrz;
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem;
 • projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy;
 • przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania;
 • prowadzenie gospodarki finansowej Miasta;
 • udzielanie upoważnień w realizacji gospodarki finansowej Skarbnikowi i innym pracownikom;
 • udzielanie pełnomocnictw procesowych;
 • udzielanie na wniosek Dyrektora/Kierownika/Samodzielnego Stanowiska upoważnień pracownikom;
 • pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Miasta i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością;
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta;
 • prowadzenie polityki kadrowej i płacowej;
 • pełnienie nadzoru nad Strażą Miejską zgodnie z ustawą o strażach gminnych;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta przepisami prawa oraz w odniesieniu do zadań związanych z kulturą, kulturą fizyczną i sportem na terenie Miasta oraz koordynacją zadań pożytku publicznego, wskazanych w § 46 w ust. 1 w pkt od 29 do 44,
  w których decyzyjność należy wyłącznie do Prezydenta.


Prezydent Miasta bezpośrednio nadzoruje niżej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Miasta zduńska Wola:

 • Biuro Audytu i Kontroli,
 • Biuro  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Biuro Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Zespół Radców Prawnych,
 • Straż Miejska,
 • Stanowisko ds. BHP,
 • Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • Asystenta Prezydenta/Doradcę Prezydenta

oraz niżej wymienione miejskie jednostki organizacyjne:

 • Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli,
 • Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,
 • Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.