Dzisiaj jest: sobota 16 stycznia 2021        Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020

Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, wzmocnienie pozycji miasta w regionie, racjonalne kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój potencjału ludzkiego i społecznego, właściwe funkcjonowanie opieki zdrowotnej i społecznej, kultura, sport w mieście – to elementy, od których w dużej mierze zależy rozwój Zduńskiej Woli, jakość życia w mieście i sposób jego funkcjonowania.

Strategia jest bardzo istotnym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Określone w dokumencie cele, kierunki działań oraz zadania realizacyjne służą racjonalnemu i starannemu planowaniu miejskich inwestycji. W pracach nad strategią wykorzystano głosy i komentarze opinii publicznej wyrażone podczas konsultacji społecznych ogłaszanych w trakcie prac nad projektem strategii.

Dokument poza swoim planistycznym charakterem pełni również funkcję informacyjną jako ważny instrument komunikacji z mieszańcami w zakresie kierunków i priorytetów rozwoju lokalnego.

Pełen tekst strategii –> kliknij.