Dzisiaj jest: sobota 16 stycznia 2021        Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Program opieki nad zabytkami

Program stanowi strategię ochrony i opieki nad zabytkami położonymi na terenie miasta. Wyznacza kierunki działań i wskazuje narzędzia do ich realizacji.

W programie wyznaczono następujące cele:

  • systematyczne realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami,
  • zahamowanie procesów degradacji zabytków i trwała poprawa stanu ich zachowania,
  • uwzględnienie ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa archeologicznego w dokumentach planistycznych i strategicznych miasta,
  • wykreowanie atrakcyjnego wizerunku miasta oraz budowanie tożsamości, a także podnoszenie atrakcyjności miasta i wykorzystanie zabytków dla potrzeb społecznych i turystycznych,
  • powszechna edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w środowisku mieszkańców miasta,
  • wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
  • wykorzystanie funduszy krajowych i funduszy strukturalnych unii europejskiej w działaniach samorządu w zakresie opieki nad zabytkami i ochrony zabytków.


Pełen tekst programu –> kliknij.