Dzisiaj jest: wtorek 15 października 2019        Imieniny: Jadwigi, Teresy, Brunona

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Dane kontaktowe:

ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18
98-220 Zduńska Wola

tel. 43 656 94 95

e-mail: sekretariat@mosir-zdunskawola.pl
www.mosir-zdunskawola.pl
BIP: www.bip.mosir-zdunskawola.pl

Dyrektor: Jolanta Zięba-Gzik

Przedmiotem działalności MOSiR jest realizowanie zadań Miasta Zduńska Wola związanych z kulturą fizyczną, turystyką i rekreacją, poprzez:

  • zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi, w tym ich udostępnianie, rozbudowywanie, modernizowanie i remontowanie,
  • tworzenie warunków dostępności bazy sportowo-rekreacyjnej oraz uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  • organizację zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych,
  • kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego trybu życia sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci i młodzieży i podnoszeniu sprawności fizycznej – rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu i rekreacji,
  • popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej,
  • propagowanie turystyki.


Obiekty sportowe Miasta Zduńska Wola zarządzane przez MOSiR:

  • Stadion Miejski w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej, ul. Łaska 90-92, 98-220 Zduńska Wola,
  • Stadion Miejski w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei, ul. Stefana Okrzei 1-5, 98-220 Zduńska Wola,
  • Obiekt Sportowo-Rekreacyjny, ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18, 98-220 Zduńska Wola,
  • Skatepark, ul. Łódzka 17, 98-220 Zduńska Wola.