Dzisiaj jest: wtorek 15 października 2019        Imieniny: Jadwigi, Teresy, Brunona

Osiedle 1000-lecia

Wspólnota Lokalna Osiedla 1000-lecia działa od 8 września 1992 roku na podstawie Statutu z 28 czerwca 2012 r. Obejmuje teren Osiedla 1000-lecia, tj. ulice: Pomorską 19, 21, 23, Kilińskiego 29, 31, 33, 35, 37, Szadkowską 16, 20, 22, 24, 26, 28, 28a.

ROLA WSPÓLNOTY
Wspólnota upowszechnia idee samorządowe oraz pobudza aktywność obywatelską poprzez organizowanie wspólnych działań wspomagających rozwój Wspólnoty i społeczności lokalnej mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie:

  1. czystości i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego,
  2. edukacji i wychowania,
  3. działalności w sferze kultury i promocji,
  4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  5. ochrony przyrody, w tym zieleni w obszarze Wspólnoty;
  6. inicjowanie i organizowanie działań informacyjno-edukacyjnych

ORGANY
Organem uchwałodawczym Wspólnoty jest Ogólne Zebranie Mieszkańców, zwoływane co najmniej raz w roku. Organem wykonawczym Wspólnoty jest Zarząd. Członkowie Zarządu Wspólnoty:

1. Anna Wawrzyniak- Przewodnicząca
2. Katarzyna Cisowska-Grzech – Zastępca Przewodniczącej
3. Bożena Zduńczyk – Zastępca Przewodniczącej
4. Tomasz Dulin – Sekretarz
5. Krystyna Sobolewska – Skarbnik
6. Tomasz Walter – członek
7. Jacek Grobelny – członek


KONTAKT
Dzisiaj Wspólnota nie posiada swojej siedziby. Kontakt z zarządem przez Urząd Miasta Zduńska Wola: 43 825 02 62. Wspólnota prowadzi swój fanpage na Facebook’u pod nazwą: Wspólnota Lokalna Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli.

POBIERZ
Uchwała nr XXV/300/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli
Uchwała Nr XXII/216/92 Rady Miejskiej w Zduńskiej woli z dnia 8 września 1992 roku w sprawie powołania Wspólnoty Lokalnej na Osiedlu 1000-Lecia w Zduńskiej Woli.