Dzisiaj jest: poniedziałek 18 stycznia 2021        Imieniny: Piotr, Małgorzata

Zduńskowolska Karta Seniora

Kto może otrzymać kartę?

 • Osobami uprawnionymi do posiadania Karty i korzystania z Programu są osoby, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Zduńska Wola.


Jakie ulgi zapewnia karta?

 • do 20% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne z kinezyterapii i fizykoterapii - jednorazowo lub w pakietach do 5 zabiegów w Gabinecie Rehabilitacji na ul. Srebrnej 11 (przy przychodni miejskiej)
 • 5 do 10% zniżki w Pizzerii Da Grasso na ul. Krętej
 • do 25% zniżki na zlecone zabiegi rehabilitacyjne w NZOZ mgr rehabilitacji Jerzy Kowalski, mgr fizjoterapii Robert Kowalski na ul. Królewskiej 6 (I piętro); maksymalna wysokość ulgi dotyczy płatności z góry za całe skierowanie wystawione przez lekarza lub fizjoterapeutę
 • 10% zniżka na usługę dostępu do Internetu – Aves sp. z o.o – księżyc.pl
 • 40% zniżki od ALFA TOUR spółka jawna Poznań w ośrodkach: Kudowa Zdrój ALFA, Rewal ALFA, Szczawnica 3 Korony, Sokolec Alfa
 • ulga na zakup maksymalnie 1 biletu na film 2D (nie dotyczy biletu na film 3D) – szczegóły w recepcji Kina Ratusz
 • 40% zniżki opłaty rocznej dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Miejski Dom Kultury0% zniżki na zajęcia kursy i warsztaty w Miejskim Domu Kultury


Korzystanie z uprawnień udzielonych przez Partnerów Programu możliwe jest tylko za okazaniem Karty. Partnerzy Programu mogą zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jakie są cechy karty?

 • Karta przyznawana jest bezterminowo.
 • Karta przyznawana jest bezpłatnie.
 • W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Prezydent Miasta Zduńska Wola wydaje duplikat Karty. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest dokonanie opłaty w kwocie ponoszonej przez Miasto Zduńska Wola tj. 9,84 zł oraz w przypadku uszkodzenia Karty – jej zwrot.
 • Senior obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Prezydenta Miasta Zduńska Wola w przypadku wystąpienia zmiany:
  • miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy lub
  • danych osobowych zawartych w Karcie.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy senior obowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Karty.

Jak złożyć wniosek o kartę?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  składa się w Urzędzie Miasta Zduńska Wola,     
ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej
Budynek nr 4, parter, pok. 410
Telefon kontaktowy: 43 825-31-93
e-mail: d.parazka@zdunskawola.pl

Jakie dokumenty należy złożyć?
Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek seniora.


Kto może przystąpić do Programu?

Jednostki organizacyjne podległe Miastu Zduńska Wola i podmioty mogą przystąpić do Programu składając Deklarację przystąpienia do Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora”, określając rodzaj uprawnień, wysokość stosowanych ulg, miejsce ich realizacji oraz okres przez jaki będą obowiązywały.


Deklarację przystąpienia do Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora” składa się w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola:

 • Kancelaria, budynek nr 2
 • Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej
  • Budynek nr 4, parter, pok. 410
  • Telefon kontaktowy: 43 825-31-93
  • e-mail: d.parazka@zdunskawola.pl