Dzisiaj jest: piątek 22 stycznia 2021        Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Dobry Start 300 dla ucznia

Jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole, możesz raz do roku otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 300 zł.  Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.
Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek.

Jakich uczniów obejmuje ten program?

 1. dzieci i osoby uczące się do ukończenia przez nich 20. roku życia;
 2. dzieci i osoby uczące się legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia przez nich 24. roku życia.

Z jakich szkół?

 • szkoły podstawowej,
 • szkoły ponadpodstawowej,
 • klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej,
 • szkoły artystycznej, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.


Jakich uczniów nie obejmuje program?

 • dzieci, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
 • studentów.


Kto może otrzymać świadczenie?

 • rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;
 • osoby uczącej się (tj. pełnoletniemu uczniowi uczącemu się w szkole, niepozostającemu na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobie usamodzielnianej) - raz w roku  


Jaka jest wysokość świadczenia?

 • 300 zł raz w roku,
 • wysokość świadczenia nie jest zależna od dochodu.


Kto składa wniosek?

 • Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — prawo do świadczenia dobry start przysługuje temu rodzicowi, który sprawuje opiekę nad  dzieckiem.
 • Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i wówczas  świadczenie przysługuje ojcu i matce w wysokości po 150 zł.


Kiedy należy złożyć wniosek?

 • Elektronicznie: od 1 lipca do 30 listopada
 • Papierowo: od 1 sierpnia do 30 listopada

Jak złożyć wniosek?

 • Elektronicznie przez portal Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/
 • Elektronicznie przez portal ZUS: www.zus.pl/pue
 • Elektronicznie po zalogowaniu do swojego konta bankowości on-line.
 • W formie papierowej  w Urzędzie Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 12, budynek nr 2, Kancelaria
 • Pocztą na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.


Druki do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start - POBIERZ
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start - POBIERZ
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – POBIERZ


Masz pytania dotyczące świadczenia dobry start?
Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-87 lub 43 825-02-65
 • Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, budynek nr 4, Kancelaria