Dzisiaj jest: poniedziałek 18 marca 2019        Imieniny: Anzelm, Cyryl, Edward

Dla mieszkańców

FUNDACJA AMI W ZDUŃSKIEJ WOLI realizuje projekt "Z AMI krokiem do przodu - bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych". Okres realizacji projektu to kwiecień 2018 - marzec 2019 r. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia. Udział w projekcie dziecka niepełnosprawnego jest bezpłatny. Dzieci otrzymują bezpłatne wsparcie terapeutyczne w wymiarze od 2 do 5 godzin w tygodniu, przez okres blisko 12 miesięcy. Zajęcia specjalistyczne są indywidualnie dobrane do stanu psychofizycznego dziecka. W projekcie bierze czynny udział 91 beneficjentów z terenu województwa łódzkiego, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Głównym celem i założeniem projektu jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym poprzez zwiększenie ich samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie oraz pomoc w wykonywaniu czynności samoobsługowych poprzez organizację specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Realizując projekt Fundacja AMI dąży do tego, aby dzieci w przyszłości mogły być samodzielne, niezależne od swoich opiekunów.

W ramach projektu realizowanych jest aż 18 różnych form wsparcia. Jego realizacja jest możliwa dzięki pozyskanym środkom finansowym PFRON oraz pieniądzom z 1 % podatku dla Fundacji AMI.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI
zaprasza wszystkich Państwa do wstąpienia w swoje szeregi. Stąd można pobrać deklarację członkowską TPZW: POBIERZ. Towarzystwo jest świetnym miejscem na realizację wszelkich pomysłów, idei i projektów dla Zduńskiej Woli. Kontakt: www.tpzw.zdunskawola.pl lub w Biurze towarzystwa przy ulicy Mickiewicza 4, tel.: 501 857 538 lub 513 763 115.

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI
zaprasza mieszkańców do Szkoły Cukrzycy, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga rozliczyć PIT-y. Kontakt: biuro PSD przy ul. Królewskiej 29 we wtorki i czwartki od 10:00 do 12:00, telefonicznie - tel. 43 824 41 58 lub przez Klub Diabetyka w Ratuszu w środy od 15:00 do 18:00.

Zaprasza również do bezpłatnego rozliczania PIT-ów w Biurze Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przy ul. Królewskiej 29 (biurowiec Szpitala) i  przekazanie 1% z należnego Urzędowi Skarbowemu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017. Możesz pomóc wielu diabetykom dotkniętym tą cywilizacyjną chorobą – również dzieciom. Rozliczając samodzielnie na KRS: 0000159203 stowarzyszenie prosi o podanie jako Cel: PSD Zduńska Wola (można skorzystać z kreatora do rozliczeń e-PIT na stronie www.diabetykzw.pl )