Dzisiaj jest: poniedziałek 18 marca 2019        Imieniny: Anzelm, Cyryl, Edward

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt

20 kwietnia 2018 r. Prezydent Miasta Zduńska Wola, Zarządzeniem nr 201/18 powołał Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Zarządzenie nr 320/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

   SKŁAD KOMISJI:  

Aldona Piotrowska - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział Zduńska Wola - przewodnicząca;
Bożena Gasik - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział Zduńska Wola - zastępca przewodniczącego;
Lidia Kwiatkowska - Fundacja Tabby - Burasy i spółka - sekretarz;

Elżbieta Nowak - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział Zduńska Wola;
Maria Gauza - Fundacja Tabby - Burasy i spółka;
Monika Kościan -Fundacja Tabby - Burasy i spółka;

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Zduńska Wola wchodzący w skład komisji:
Barbara Kozłowska - Biuro Infrastruktury Technicznej - Dział Ochrony Środowiska, e-mail: b.kozlowska@zdunskawola.pl, tel. 43 825 02 71

   TERMIN I MIEJSCE NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA:  

Serdecznie zapraszam na Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, które odbędzie się w dniu 12 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w budynku nr 1, Gabinet Radnego, pokój 101, Urzędu Miasta Zduńska Wola, przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12.

Planowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Formalne przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2018 r.,
  3. Informacja o powtórnym podjęciu akcji dot. kastracji kotów wolnożyjących bytujących na terenach rodzinnych ogródków działkowych.
  4. Informacja o publicznym udostępnieniu plakatów o zagubionych zwierzętach właścicielskich.
  5. Omówienie kwestii współpracy Komisji z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej w zakresie realizacji miejskiego programu ochrony opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zduńska Wola.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie Obrad.

Aldona Piotrowska
Przewodnicząca

  PRACA KOMISJI:  

 

   NASZE SPOTKANIA  

4 czerwca przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział Zduńska Wola spotkali się z dziećmi z Publicznego Przedszkola nr 10 "Pod Słoneczkiem". Rozmowa z maluchami dotyczyła promowania dobrych zachowań w stosunku do zwierząt. Było o odpowiedzialności za los zwierząt, a nawet o trudnym temacie sterylizacji, który jak się okazało nie był przedszkolakom obcy. Mali rozmówcy wykazali się świetną znajomością tematu z zakresu humanitarnego traktowania zwierząt. Prawdziwą furorę zrobił kotek Filemon, który odwiedził dzieci. Spotkania takie będą odbywać się cyklicznie w wybranych przedszkolach i szkołach z terenu naszego miasta.