Dzisiaj jest: wtorek 19 stycznia 2021        Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz

Jak skorzystać?

"Łaska 38" jest miejscem dla zduńskowolan z inicjatywą. Skorzystać z niego mogą nieodpłatnie stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - ich dokładną definicję znajdziecie w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) -> Ustawa. Muszą one być zarejestrowane w Zduńskiej Woli. Szczegółowy regulamin korzystania z Inkubatora znajdziecie TUTAJ. Niżej najważniejsze zasady.

Czy korzystanie jest odpłatne?

Korzystanie z pomieszczeń przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i grupy nieformalne jest nieodpłatne.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z pomieszczeń?

Należy wypełnić wniosek. Obok nazwy organizacji i danych kontaktowych musimy podać w nim w jakim terminie chcemy z Inkubatora korzystać i jakie działania będziemy tam realizować. Należy również zaznaczyć czy jest to działanie jednorazowe, np. jedno spotkanie czy jednodniowa konferencja, czy może długofalowe - cykl spotkań lub szkoleń. Wzór wniosku znajdziecie TUTAJ. Można go również pobrać w Urzędzie Miasta przy ul. Złotnickiego, budynek nr 4, pok. 412. Wypełniony składamy w Kancelarii Urzędu.

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Można je składać w dowolnym momencie.

Czy złożenie wniosku jest równoznaczne z otrzymaniem zgody na korzystanie z Inkubatora?

Wnioski podlegają ocenie. Wpisane w nich działania przede wszystkim nie mogą mieć charakteru komercyjnego, to znaczy od osób w nich uczestniczących nie mogą być pobierane żadne opłaty. Ponadto muszą wpisywać się w główne założenia Inkubatora: muszą być skierowane do społeczności lokalnej, dotyczyć zduńskowolan, wzmacniać ich wspólnotę, aktywizować, wspierać integrację, wymianę doświadczeń, wzajemne uczenie się czy budowanie więzi, a także pobudzać mieszkańców Zduńskiej Woli do wspólnych działań na rzecz ich otoczenia. Pod tym kątem wnioski będą analizowane. Opiekun Inkubatora będzie prowadził harmonogram korzystania z niego. Nie otrzymamy zgody na korzystanie, jeśli proponowany przez nas termin będzie już zajęty.

Jakie pomieszczenia są do dyspozycji w Inkubatorze? Jak są wyposażone?

Korzystać można z:

  1. Studia nagrań
  2. Sali konferencyjnej o powierzchni 41 m2
  3. Sali szkoleniowej 69 m2
  4. Pokoju biurowo - użytkowego 30 m2
  5. Pokoju dla matek z dziećmi 34 m2
  6. Sali zabaw 34 m2

W budynku są oczywiście toalety (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz pomieszczenie socjalne. Z tyłu budynku plac zabaw z ławeczkami.

Wyposażenie:
System nagłośnieniowy z mikrofonami przewodowymi i bezprzewodowymi, projektor, ekran projekcyjny, tablica interaktywna, laptop, flipchart, wskaźnik laserowy i prezenter, stojak na plakat, stojak na ulotki, gablota informacyjna, tablice suchościeralne, mównica, zestaw do pracy biurowej i przechowywania dokumentów, drukarka, odkurzacz. Ponadto stoliki, biurka, szafki, krzesła, stół konferencyjny, fotele i sofy.

Chcesz wiedzieć więcej o Inkubatorze Inicjatyw Społecznych?

Skontaktuj się z Biurem Strategii i Rozwoju Miasta: