Dzisiaj jest: czwartek 19 września 2019        Imieniny: Konstancja, January

Budżet Obywatelski 2019

   Wyniki głosowania  

Na podstawie ustalonych wyników głosowania oraz zapisów paragrafu 7 ust. 4 Regulaminu Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok stwierdziła, że do realizacji zakwalifikowały się następujące zadania:


INWESTYCJE LOKALNE

Sektor Konsultacyjny nr 1

 1. Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12 w Zduńskiej Woli. Kwota 100.000 zł
 2. Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego. Kwota 96.000 zł

Łączna wartość: 196.000 zł

Sektor Konsultacyjny nr 2

 1. Remont Hufca ZHP Zduńska Wola – I Etap Kwota 100.000 zł
 2. Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II, sięgacz z nr domów 5, 7, 9, 11. Kwota 56.323 zł

Łączna wartość: 156.323 zł

Sektor Konsultacyjny nr 3

 1. Aktywne Nowe Miasto. Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto. Kwota 100.000 zł
 2.  Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7. Kwota 79.150 zł

Łączna wartość: 179.150 zł


WYDARZENIA

 1. Niezapominajka – Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością. Kwota 24.840 zł
 2. Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli. Kwota 12.750 zł
 3. Spotkania filmowe „Między obrazami”. Projekcje polskich filmów połączone z rozmowami z twórcą. Kwota 24.999 zł
 4. Zduńskowolskie nocne kino plenerowe. Kwota 25.000 zł
 5. 98-220 Fabryczna. Ulica wspomnień. Kwota 25.000 zł
 6. Retro zabawy w Parku Miejskim. Kwota 25.000 zł

Łączna wartość: 137.589,00 zł

 

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego ustaliła jak niżej:

Liczba osób, którym wydano karty do głosowania: 1217
Liczba wydanych kart: 1998
w tym:     

 • WYDARZENIA: 892
 • INWESTYCJE LOKALNE: 1111


Liczba kart wyjętych z urny: 2003

w tym:   

 • głosy ważne 1989
 • głosy nieważne 14


Liczba głosów nieważnych wg przyczyny nieważności:

 • głosy oddane na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem 0;
 • głosy oddane na karcie do głosowania nie zawierającej pieczęci urzędowej oraz numeru identyfikacyjnego 7;
 • karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do zakreślenia zadań 0;
 • karta do głosowania nie zawiera żadnego zakreślenia 5;
 • karta do głosowania zawiera więcej niż jedno zakreślenie 2.

 

Rozkład głosów w podziale na poszczególne zadania:

INWESTYCJE LOKALNE Sektor Konsultacyjny nr 1
(kolejność według uzyskanej liczby głosów)

lp. numer i nazwa zadania kwota zł liczba głosów ważnych liczba głosów nieważnych
1 2. Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12 w Zduńskiej Woli 100.00 135 1
2 1. Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego 96.000 95 0
3 4. Zduńskowolskie murale 99.000 67 1
4 3. Remont chodnika przy ul. Pomorskiej oraz oznakowanie poziome istniejących miejsc parkingowych przy ul. Skłodowskiej. 77.400 36 0
  RAZEM 372.400 333 2


INWESTYCJE LOKALNE Sektor Konsultacyjny nr 2
(kolejność według uzyskanej liczby głosów)

lp. numer i nazwa zadania kwota zł liczba głosów ważnych liczba głosów nieważnych
1 10. Remont Hufca ZHP Zduńska Wola – I Etap. 100.000 198 0
2 6. Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II, sięgacz z nr domów 5, 7, 9, 11. 56.323 145 1
3 7. Budowa parkingów obok bloków przy ulicy Baczyńskiego 14 i Bogusławskiego 4. 80.400 118 0
4 8. Tężnia Solankowa dla Zduńskiej Woli. 100.000 103 4
5 11. Budowa placu zabaw na terenie tzw. Parku Południe. 100.000 19 1
6 5. I etap remontu chodnika wzdłuż ul. Chełmońskiego tj. od Chełmońskiego 4 do Chełmońskiego 8. 93.990 14 0
7 9. Wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej do 5 posesji ul. Jagiełły. 95.000 9 0
  RAZEM 625.713 606 6


INWESTYCJE LOKALNE Sektor Konsultacyjny nr 3
(kolejność według uzyskanej liczby głosów)

lp. numer i nazwa zadania kwota zł liczba głosów ważnych liczba głosów nieważnych
1 15. Aktywne Nowe Miasto. Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto. 100.000 106 0
2 14. Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7. 79.150 44 0
3 13. Remont drogi osiedlowej biegnącej od ul. Kilińskiego w kierunku ul. Szkolnej (wzdłuż bloku przy ul. Srebrnej 1). 100.000 8 1
4 12. Utwardzenie tłuczniem ulicy Leszczynowej na Osiedlu Nowe Miasto. 45.000 4 0
  RAZEM 324.150 162 1


WYDARZENIA
(kolejność według uzyskanej liczby głosów)

lp. numer i nazwa zadania kwota zł liczba głosów ważnych liczba głosów nieważnych
1 3. Niezapominajka – Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością. 24.840 146 0
2 1. Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli. 12.750 125 0
3 7. Spotkania filmowe „Między obrazami”. Projekcje polskich filmów połączone z rozmowami z twórcą. 24.999 94 0
4 6. Zduńskowolskie nocne kino plenerowe. 25.000 93 1
5 4. 98-220 Fabryczna. Ulica wspomnień. 25.000 82 0
6 13. Retro zabawy w Parku Miejskim. 25.000 70 1
7 12. Alternatywna Zduńska Wola. 25.000 65 2
8 8. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. 25.000 64 0
9 2. Promocja Skansenu Lokomotyw na terenie Województwa Łódzkiego, w szczególności miast: Zduńska Wola, Sieradz oraz Łask. 24.900 55 0
10 9. Tenisowe lato. 22.600 30 0
11 10. Przedsiębiorcza ja. 25.000 30 0
12 5. Wakacje z futbolowym szaleństwem. 24.200 27 0
13 11. Konkurs Piosenki Dla Dzieci pt. „Znane i lubiane piosenki dziecięce”. 25.000 7 0
  RAZEM  309.289 888 4


 


   Lista zadań zakwalifikowanych do głosowania  

INWESTYCJE LOKALNE

Lp. Sektor konsultacyjny Nazwa zadania Opis/uwagi Koszt po weryfikacji
1. 1  Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego.  Utworzenie punktu rekreacji ruchowej dla mieszkańców miasta przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Wodnej 32.  96.000 zł
2. 1  Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12 w Zduńskiej Woli.    100.000 zł
3. 2  I etap remontu chodnika wzdłuż ul. Chełmońskiego tj. od Chełmońskiego 4 do Chełmońskiego 8.    93.990 zł
4. 3  Utwardzenie tłuczniem ulicy Leszczynowej na Osiedlu Nowe Miasto.    45.000 zł
5. 2  Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II, sięgacz z nr domów 5, 7, 9, 11.    56.323 zł
6. 1  Remont chodnika przy ul. Pomorskiej oraz oznakowanie poziome istniejących miejsc parkingowych przy ul. Skłodowskiej.    77.400 zł
7. 2  Budowa parkingów obok bloków przy ulicy Baczyńskiego 14 i Bogusławskiego 4.    80.400 zł
8. 3  Remont drogi osiedlowej biegnącej od ul. Kilińskiego w kierunku ul. Szkolnej (wzdłuż bloku przy ul. Srebrnej 1).    100.000 zł
9. 2  Tężnia Solankowa dla Zduńskiej Woli.  Instalacja tężni na terenie Parku Miejskiego.  100.000 zł
10. 2  Wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej do 5 posesji ul. Jagiełły.    95.000 zł
11. 3  Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7.    79.150 zł
12. 3  Aktywne Nowe Miasto. Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto.    100.000 zł
13. 2  Remont Hufca ZHP Zduńska Wola – I Etap.    100.000 zł
14. 1  Zduńskowolskie Murale.  Realizacja 3 murali na ścianach budynków w centrum miasta.  99.000 zł
15. 2  Budowa placu zabaw na terenie tzw. Parku Południe.    100.000 zł

WYDARZENIA

Lp. Nazwa zadania Opis Koszt po weryfikacji
1. Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli Przedsięwzięcie będzie polegało na zorganizowaniu jednodniowego festynu dostępnego dla społeczności lokalnej. Jest to integracyjna impreza środowiskowa dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego na terenie przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 7. W czasie festynu przewidziano: konkursy, gry, zabawy sportowe, kąciki tematyczne, m.in. kraina dmuchańców. 12.750 zł
2. Promocja Skansenu Lokomotyw na terenie Województwa Łódzkiego, w szczególności miast: Zduńska Wola, Sieradz oraz Łask. Skansen Lokomotyw Zduńska Wola Karsznice jest miejscem wyjątkowym, które zasługuje na wyjątkową uwagę. Miejsce, które może być atrakcją kulturalną regionu. Projekt ma za zadanie wypromować Skansen na terenie województwa. Wydaje się, że promocja prowadzona szczególnie on-line może zachęcić potencjalnych mieszkańców do odwiedzenia Skansenu. Celem najważniejszym jest zwiększenie ilości osób odwiedzających skansen i zwiększenie świadomości o tym miejscu. 24.900 zł
3. Niezapominajka – Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością. Celem projektu jest włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego, kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych miedzy dziećmi pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi, kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, uwrażliwienie uczestników na potrzeby i odrębność drugiego człowieka, kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, integracja środowisk szkolnych i lokalnych. 24.840 zł
4. 98-220 Fabryczna. Ulica wspomnień. Celem zadania jest zachowanie pamięci o przemysłowym rodowodzie Zduńskiej Woli oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez uatrakcyjnienie tak dla mieszkańców jak i gości miasta jednej z najbardziej klimatycznych uliczek Zduńskiej Woli – ul. Fabrycznej. Realizacja tego zadania wpłynie na włączenie do katalogu atrakcji turystycznych Zduńskiej woli również tego fragmentu miasta. Jest to swego rodzaju kontynuacja projektu realizowanego w ramach BO 2018 r. – „XIX i XX wieczne fabryki miasta Zduńska Wola”. Jego skutkiem będzie również zaistnienie w Zduńskiej Woli murali o wysokiej wartości artystycznej. 25.000 zł
5. Wakacje z futbolowym szaleństwem Cykl miesięcznych zajęć podzielonych na pięciodniowe turnusy (poniedziałek-piątek) w okresie wakacyjnym (sierpień). Cykl będzie składał się z kilku tematycznych animacji sportowych. Każdego dnia mottem przewodnim będzie piłka nożna, wokół której animatorzy będą kreować zabawy sprawnościowe rozwijające kondycję fizyczną oraz promujące aktywność wśród dzieci. Zajęcia będą ogólnodostępne dla dzieci w wieku 7-14 lat. Cykl skierowany jest do grupy około 60 osób. 24.200 zł
6. Zduńskowolskie nocne kino plenerowe „Zduńskowolskie nocne kino plenerowe” to propozycja na sezon wakacyjny 2019 – 5 bezpłatnych pokazów plenerowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców miasta. W ramach cyklu zaprezentowany będzie nowy, atrakcyjny repertuar pozwalający na spędzenie letnich wieczorów w relaksującej atmosferze. Zadanie ma na celu wzbogacenie wakacyjnej oferty kulturalnej miasta i zapewnienie rozrywki na wysokim poziomie. Projekcje będą się odbywać: 2 pokazy – teren obok Ratusza, 2 pokazy – Park Miejski, 1 pokaz – teren obok filii MDK na Osiedlu Karsznice (połączona z obchodami Święta Kwiatów). Każdorazowo do dyspozycji uczestników będzie 100 leżaków. 25.000 zł
7. Spotkania filmowe „Między obrazami”. Projekcje polskich filmów połączone z rozmowami z twórcą. Poszerzenie oferty kulturalnej, promocja polskiego kina wśród mieszkańców, propagowanie kina artystycznego, umożliwienie spotkania z twórcami i dialogu z nimi, otwarcie na dyskusje. 24.999 zł
8. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Celem projektu jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie całego miasta Zduńska Wola oraz ich ochrona. Zakres zadania będzie obejmował zorganizowanie jednodniowego, plenerowego eventu, podczas którego odbędą się prelekcje na tematy związane z bezdomnymi zwierzętami i zasadami opieki nad nimi, prezentacja odłowionych z terenu Zduńskiej Woli zwierząt przeznaczonych do adopcji, konkursy dla dzieci z nagrodami, wydawanie wolontariuszom karmy dla wolnożyjących kotów. 25.000 zł
9. Tenisowe Lato 2019 Tenisowe Lato to bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie czerwiec, lipiec, sierpień. Piękna pogoda i dużo wolnego czasu to idealny okres by zachęcić uczniów i przedszkolaków do aktywnego wypoczynku. Dodatkowo będą zorganizowane dwa turnieje na kortach ceglanych. 22.600 zł
10. Przedsiębiorcza ja Konferencja dla kobit, które chcą rozwijać swoją osobowość. Celem projektu jest: aby kobiety uwierzyły w swoje możliwości, otworzyły się na zmiany, wdrażały je w życie i efektywnie wykorzystywały, inspirowały się od innych kobiet, które osiągnęły sukces, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń, spędziły czas w pozytywnej kobiecej energii. 25.000 zł
11. Konkurs Piosenki Dla Dzieci pt. „Znane i lubiane piosenki dziecięce” Wydarzenie miałoby na celu promocję naszego miasta, uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki, a także umożliwienie im występu przed prawdziwą publicznością oraz sprawdzenie swoich możliwości. Głównym celem wydarzenia jest organizacja w Zduńskiej woli konkursu piosenki dziecięcej. 25.000 zł
12. Alternatywna Zduńska Wola Kontynuacja cyklu koncertów, projekcji integrujących lokalną społeczność oraz promujących lokalnych twórców. Odbiorcami koncertów i towarzyszących im wydarzeń będzie szeroka grupa odbiorców muzyki alternatywnej z naszego miasta, a także z innych ośrodków. Alternatywna Zduńska Wola jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w 2017 r. oraz wcześniejszych inicjatyw jakie odbywały się w przeszłości w Zduńskiej Woli, w ramach których Zduńską Wolę odwiedziły dziesiątki zespołów z całej Europy i Ameryki, stwarzając bezprecedensową jakość w kontekście sfery kulturalnej miasta. 25.000 zł
13. Retro zabawy w Parku Miejskim Celem zadania jest popularyzacja tradycji niedzielnych pikników organizowanych na terenie Parku Miejskiego w Zduńskiej woli na początku XX wieku. Wydarzenia plenerowe o charakterze otwartym, a więc dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta, wpłyną na integrację międzypokoleniową. Każde planowane wydarzenie obejmuje: koncert z muzyką retro na żywo, pokazy iluzjonisty, degustację lokalnych wyrobów, zdjęcia wykonywane przez retro-fotografa. 25.000 zł

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA - INWESTYCJE LOKALNE
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA - WYDARZENIA
OŚWIADCZENIE

Głosowanie trwać będzie od 3 do 21 września 2018 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 oraz drogą elektroniczną wyłącznie przez platformę e-puap.

GŁOSOWANIE PRZEZ PLATFORMĘ E-PUAP:

W celu oddania głosu na Budżet Obywatelski 2019 z użyciem  platformy ePUAP należy, należy się zalogować TUTAJ, wyszukać i wybrać "Miasto Zduńska Wola", załączyć wypełnioną kartę do głosowania wraz z wymaganym oświadczeniem poprzez usługę „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu” w katalogu „Sprawy Obywatelskie”.

   Lista zadań niezakwalifikowanych do głosowania  

INWESTYCJE LOKALNE

Lp. Zadanie Uwagi
1. I etap remontu ulicy Wrzosowej - wykonanie dokumentacji projektowej Wniosek niezgodny z kryteriami formalnymi: zgodnie z paragrafem 3 pkt. 8 Regulaminu wnioskowane zadania z kategorii Inwestycje Lokalne nie mogą obejmować dokumentacji technicznych.
2. Modernizacja interaktywnej makiety kolejowej wraz z renowacją budynku w Skansenie Lokomotyw Karsznice Wniosek niezgodny z kryteriami merytorycznymi: ostateczny koszt zadania został oszacowany na poziomie min. 350 tys. zł, natomiast zgodnie z paragrafem 3 pkt. 10 maksymalna kwota dla pojedynczego zadania w tej kategorii nie może przekraczać 100 tys. zł.
3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Mickiewicza, oraz ulic przyległych tj. KEN i Jasnej, pieszych poruszających się po chodnikach Wniosek niezgodny z kryteriami formalnymi: wniosek złożony został na formularzu niezgodnym ze wzorem (paragraf 5 pkt. 4 ppkt. 1 Regulaminu).
4. Zakup zabawek zewnętrznych do placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Zduńskiej Woli ("Miś"), zakup magicznej ściany, magicznego dywanu oraz pomocy edukacyjnych do sal Wniosek niezgodny z kryteriami merytorycznymi: zgodnie z paragrafem 3 pkt. 5 Regulaminu zadania zgłaszane we wnioskach finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno lokalny, jak i ogólnomiejski, jednakże służyć powinny ogółowi mieszkańców. Tymczasem zabawki zamontowane wewnątrz budynku przedszkola nie będą ogólnodostępne.
5. Budowa placu zabaw z elementami edukacyjnymi i muzycznymi na terenie osiedla Nowe Miasto Wniosek został wycofany przez wnioskodawcę.
6. Studzienki deszczowe ul. Wieniawskiego 1, 3, 3A, 5, 6 i 8 ul Paderewskiego 3, 3C, 5 i 7 Wniosek niezgodny z kryteriami merytorycznymi: z powodu realizowanej inwestycji "Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w Zduńskiej Woli" oraz braku podstaw do budowy proponowanej we wniosku liczby wpustów.
7. Rewitalizacja drewnianego domu z XIX w. Wniosek niezgodny z kryteriami merytorycznymi: ostateczny koszt zadania został oszacowany na poziomie min. 500 tys. zł, natomiast zgodnie z paragrafem 3 pkt. 10 maksymalna kwota dla pojedynczego zadania w tej kategorii nie może przekraczać 100 tys. zł.

WYDARZENIA

Lp. Zadanie Uwagi
1. Uroczystości 100 rocznicy odzyskania niepodległości Wniosek niezgodny z kryteriami merytorycznymi: 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości przypada na rok 2018, tymczasem analizowane w tym procesie wnioski dotyczą wydarzeń, które mogą być realizowane dopiero w roku 2019.

 

   Lista złożonych wniosków  

INWESTYCJE LOKALNE

Lp. Numer wniosku Nazwa zadania Uwagi
1. PKPKiS.1.BO.2019 Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego  
2. PKPiKS.4.BO.2019 Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12 w Zduńskiej Woli.  
3. PKPiKS.5.BO.2019 I etap remontu ulicy Wrzosowej – wykonanie dokumentacji projektowej.  
4. PKPiKS.6.BO.2019 I etap remontu chodnika wzdłuż ul. Chełmońskiego tj. od Chełmońskiego 4 do Chełmońskiego 8  
5. PKPiKS.8.BO.2019 Modernizacja interaktywnej makiety kolejowej wraz z renowacją budynku w Skansenie Lokomotyw Karsznice.  
6. PKPiKS.9.BO.2019 Utwardzenie tłuczniem ulicy Leszczynowej na Osiedlu Nowe Miasto.  
7. PKPiKS.10.BO.2019 Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II, sięgacz z nr domów 5, 7, 9, 11.  
8. PKPiKS.12.BO.2019 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Mickiewicza, oraz ulic przyległych tj. KEN i Jasnej, pieszych poruszających się po chodnikach.  
9. PKPiKS.13.BO.2019 Remont chodnika przy ul. Pomorskiej oraz oznakowanie poziome istniejących miejsc parkingowych przy ul. Skłodowskiej.  
10. PKPiKS.14.BO.2019 Budowa parkingów obok bloków przy ulicy Baczyńskiego 14 i Bogusławskiego 4.  
11. PKPiKS.15.BO.2019 Remont drogi osiedlowej biegnącej od ul. Kilińskiego w kierunku ul. Szkolnej (wzdłuż bloku przy ul. Srebrnej 1).  
12. PKPiKS.16.BO.2019 Zakup zabawek zewnętrznych do placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Zduńskiej Woli („Miś”), zakup magicznej ściany, magicznego dywanu oraz pomocy edukacyjnych do sal.  
13. PKPiKS.19.BO.2019 Tężnia Solankowa dla Zduńskiej Woli  
14. PKPiKS.20.BO.2019 Budowa placu zabaw z elementami edukacyjnymi i muzycznymi na terenie osiedla Nowe Miasto  
15. PKPiKS.23.BO.2019 Wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej do 5 posesji ul. Jagiełły.  
16. PKPiKS.25.BO.2019 Studzienki deszczowe ul Wieniawskiego 1, 3, 3A, 5, 6 i 8 ul Paderewskiego 3, 3C, 5 i 7  
17. PKPiKS.26.BO.2019 Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7  
18. PKPiKS.29.BO.2019 Rewitalizacja drewnianego domu z XIX w.  
19. PKPiKS.30.BO.2019 AKTYWNE NOWE MIASTO Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto  
20. PKPiKS.32.BO.2019 Remont Hufca ZHP Zduńska Wola – I Etap  
21. PKPiKS.33.BO.2019 Zduńskowolskie Murale  
22. PKPiKS.35.BO.2019 Budowa placu zabaw na terenie tzw. Parku Południe  


WYDARZENIA

Lp. Numer wniosku Nazwa zadania Uwagi
1. PKPiKS.2.BO.2019 Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli  
2. PKPiKS.3.BO.2019 Promocja Skansenu Lokomotyw na terenie Województwa Łódzkiego, w szczególności miast: Zduńska Wola, Sieradz oraz Łask.  
3. PKPiKS.7.BO.2019 Uroczystości 100 rocznicy odzyskania niepodległości  
4. PKPiKS.11.BO.2019 Niezapominajka – Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością.  
5. PKPiKS.17.BO.2019 98-220 Fabryczna. Ulica wspomnień.  
6. PKPiKS.18.BO.2019 Wakacje z futbolowym szaleństwem  
7. PKPiKS.21.BO.2019 Zduńskowolskie nocne kino plenerowe  
8. PKPiKS.22.BO.2019 Spotkania filmowe „Między obrazami”. Projekcje polskich filmów połączone z rozmowami z twórcą.  
9. PKPiKS.24.BO.2019 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami  
10. PKPiKS.27.BO.2019 Tenisowe Lato 2019  
11. PKPiKS.28.BO.2019 Przedsiębiorcza ja  
12. PKPiKS.31.BO.2019 Konkurs Piosenki Dla Dzieci pt. „Znane i lubiane piosenki dziecięce”  
13. PKPiKS.34.BO.2019 Alternatywna Zduńska Wola  
14. PKPiKS.36.BO.2019 Retro zabawy w Parku Miejskim  

 

   Zasady Budżetu Obywatelskiego na rok 2019   

 1. Szczegółowe kryteria wnioskowania oraz wzory formularzy określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola wprowadzony zarządzeniem nr 177/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r.
 2. Uruchomienia procesu Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 r. dokonano Zarządzeniem nr 241/18 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Wnioski mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach:
  •    INWESTYCJE LOKALNE  
  •    WYDARZENIA
 4. Kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 wynosi 759.000 zł, z podziałem na kategorie:
  •    INWESTYCJE LOKALNE - 607.200 zł
  •    WYDARZENIA - 151.800 zł
 5. Ustala się maksymalną kwotę dla pojedynczego zadania:
  •    w kategorii INWESTYCJE LOKALNE: 100.000 zł  
  •    w kategorii WYDARZENIA: 25.000 zł
 6. Kwota środków w kategorii INWESTYCJE LOKALNE dzielona jest równomiernie na Sektory Konsultacyjne, o których mowa w regulaminie i wynosi: 202.400 zł.
 7. Termin zgłaszania wniosków: 24 maja - 30 czerwca 2018 r. Wniosek złożony przed lub po upływie ustalonego terminu na jego składanie będzie uznany za nieważny.
 8. W procesie Budżetu Obywatelskiego mogą brać udział wyłącznie uprawnieni mieszkańcy Miasta tj. osoby, które mają ukończone 16 lat, nie są całkowicie ubezwłasnowolnione i zamieszkują na terenie Miasta Zduńska Wola z zamiarem stałego pobytu.
 9. Każdy uprawniony mieszkaniec Miasta może zgłaszać więcej niż jeden wniosek, bez względu na kategorię.
 10. Zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. Formularze udostępnione są w wersji elektronicznej na stronie www.zdunskawola.pl oraz w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Złotnickiego 12 (budynek nr 2 Urzędu Miasta Zduńska Wola).
 11. Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu.
 12. Wniosek zgłaszany w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zawierać podpis wnioskodawcy złożony w miejscu do tego przeznaczonym.
 13. Wniosek zostaje uznany za nieważny i nie podlega analizie pod względem merytorycznym w przypadku gdy:
  •    został złożony na formularzu niezgodnym ze wzorem,
  •    nie zawiera danych umożliwiających identyfikację wnioskodawcy.
 14. Zadanie zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego musi się zawierać w granicach zadań własnych i kompetencji Miasta, a realizacja zadania musi mieścić się w jednym roku budżetowym.
 15. Zadania zgłaszane we wnioskach mogą mieć charakter zarówno lokalny, jak i ogólnomiejski, jednakże służyć powinny ogółowi mieszkańców.
 16. Wnioskowane zadania z kategorii INWESTYCJE LOKALNE nie obejmują dokumentacji technicznych i muszą być umiejscowione na terenie stanowiącym własność Miasta lub będącym w użytkowaniu wieczystym, nieobciążonym na rzecz osób trzecich, którym Miasto ma prawo dysponować na cel określony we wniosku. Dopuszcza się realizację zadań umiejscowionych na terenach należących do jednostek organizacyjnych miasta, na których gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

 DO POBRANIA

 1. Formularz zgłoszenia wniosku do Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2019 rok
 2. Zarządzenie nr 241/18 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uruchomienia procesu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
 3. Zarządzenie nr 177/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. Zarządzenie zawiera: