Dzisiaj jest: sobota 16 stycznia 2021        Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Szkoły ponadpodstawowe

Szeroką ofertę kształcenia ponadpodstawowego tworzą w Zduńskiej Woli licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe. W mieście działa jedno liceum o profilu artystycznym, prowadzące edukację z przedmiotami ogólnokształcącymi.

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 6
www.pierwszelozdwola.ksiezyc.pl

Profile kształcenia:

 • matematyczny,
 • biologiczno-chemiczny,
 • humanistyczny.


II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli
Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
www.drugielozdwola.ksiezyc.pl

Profile kształcenia:

 • politechniczny (matematyka, fizyka, język angielski),
 • humanistyczno-prawny (język polski, historia, WOS),
 • medyczny (biologia, chemia, matematyka),
 • medialno-dziennikarski (język polski, geografia, język angielski)

Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro
Zduńska Wola, ul. Sieradzka 29
www.lpzdwola.pl

Profile kształcenia:

 • techniki graficzne (projektowanie graficzne)
 • formy użytkowe (projektowanie ubioru, aranżacja przestrzeni),
 • formy rzeźbiarskie (ceramika artystyczna).


Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica
Zduńska Wola, ul. Łaska 61
www.zse-zdwola.pl

Profile kształcenia:

 • technik elektronik
 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • monter elektronik


Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte
Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 10
www.www.zsznr1.pl

Profile kształcenia:

 • technik organizacji reklamy
 • technik logistyk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik mechanik
 • technik przemysłu mody
 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających
 • krawiec


Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli

Zduńska Wola, ul. Okrzei 11
www.zszdwola.szkoly.lodz.pl

Profile kształcenia:

 • liceum ogólnokształcące z klasą wojskową
 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia
 • technik transportu kolejowego


Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
Zduńska Wola, Wojsławice 118
www.wojslawice.ksiezyc.pl

Profile kształcenia technikum:

 • technik mechanizacji rolnictwa,
 • technik rolnik,
 • technik technologii żywności,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.


Profile kształcenia liceum ogólnokształcącego:

 • pożarniczy,
 • policyjny,
 • samorządowy,
 • taneczno-teatralny,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • ratownictwo medyczne.


Profile kształcenia szkoły zawodowej:

 • kucharz,
 • piekarz,
 • wędliniarz,
 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • rolnik,
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.


Zespół Szkół Aktywności Zawodowej

Zakład Doskonalenia Zawodowego ZDZ w Łodzi z/s Zduńska Wola
Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5
www.zdz-zdwola.pl

Profile kształcenia:

 • technik usług fryzjerskich,
 • technik budownictwa,
 • kosmetyczka, stylistka.


Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5
Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej
Zduńska Wola, ul. Zielona 59a
www.grzegorzewskazdw.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej oraz dla młodzieży z autyzmem. Kształci w zawodach: cukiernik, piekarz, blacharz samochodowy, ślusarz, krawiec, kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, elektryk, tapicer, pomocnik hotelowy.
W ramach zespołu funkcjonuje też Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym.

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”
Zduńska Wola, ul. Królewska 6
www.zdunska-wola.zak.edu.pl

Liceum kształci w formie zaocznej. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego, a po zdaniu egzaminu maturalnego – świadectwa dojrzałości.