Dzisiaj jest: piątek 22 stycznia 2021        Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Rok szkolny 2020/21 - wytyczne i zalecenia

Od 1 września uczniowie wracają do szkół i do tradycyjnego modelu nauki stacjonarnej. Niżej znajdziecie Państwo najważniejsze wskazówki i wytyczne, opracowane przez Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola, na podstawie zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, związane z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

 1. Jakie zasady higieny obowiązują w szkołach?
  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 2. Czy obowiązuje zachowanie dystansu?
  Wszędzie, gdzie to możliwe, organizacja pracy szkoły ma umożliwiać zachowanie dystansu między osobami. Dyrektorzy powinni zadbać, by uczniowie nie gromadzili się w większych grupach: powinni wprowadzić różne godziny przychodzenia do szkoły, przerw, zajęć na boiskach. Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na otwartej przestrzeni. W trakcie zajęć wychowania fizycznego nie ma konieczności noszenia maseczek.

 3. Jakich zasad muszą przestrzegać uczniowie?
  1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
  2. Często myj ręce.
  3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
  4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
  5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
  6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
  7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
  8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
  9. Jśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
  10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

 4. Jakimi wskazówkami powinni kierować się rodzice?
  1. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
  2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
  3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
  4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
  5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
  6. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
  7. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
  8. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.
  9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
  10. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

 5. Jakie są procedury w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia?
  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Dziecko cały czas będzie pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora. Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

 6. Co się stanie, jeśli w szkole wystąpi potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem u ucznia lub pracownika?
  Dyrektor szkoły, po uzyskaniu informacji o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem, otrzyma z Sanepidu szczegółowe wytyczne postępowania i będzie się musiał do nich zastosować. Decyzję o wyłączeniu grupy uczniów, klasy lub całej szkoły z pracy stacjonarnej dyrektor szkoły może podjąć po uzyskaniu opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i w porozumieniu z Urzędem Miasta Zduńska Wola.

 7. Jakie są dane kontaktowe zduńskowolskiego Sanepidu?
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13
  Telefon alarmowy:  0 512 185 986
  Centrala: tel. (0-43) 823 41 48
  Sekretariat: tel. (0-43) 823 21 99
  fax. (0-43) 823 41 96
  Adres e-mail: psse.zdunskawola@pis.gov.pl

 

DO POBRANIA:

10 zasad dla ucznia - POBIERZ
Wskazówki dla rodzica - POBIERZ
Podejdźmy do rozpoczęcia nowego roku szkolnego ze spokojem i dużą rozwagą – apelują zarządzające szkołami podstawowymi i przedszkolami władze Zduńskiej Woli - PRZECZYTAJ ARTYKUŁ O POWROCIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ZDUŃSKIEJ WOLI