Dzisiaj jest: poniedziałek 18 stycznia 2021        Imieniny: Piotr, Małgorzata

Biura

Główny telefon Urzędu Miasta: 43 825-02-00

Biuro Audytu i Kontroli
Dyrektor - Audytor Wewnętrzny: Karolina Klimkowska
tel. 43 825-02-54 lub 43 825-02-00 wew. 254
e-mail: k.klimkowska@zdunskawola.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor: Dariusz Linowiecki
tel. 43 825-02-43 lub 43 825-02-00 wew. 243
e-mail: d.linowiecki@zdunskawola.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Mieczysław Marszałek
tel. 43 825-02-24 lub 43 825-02-00 wew. 224
e-mail: m.marszalek@zdunskawola.pl

Stanowisko ds. BHP
Inspektor: Dariusz Pawełczyk
tel. 43 825-02-44 lub 43 825-02-00 wew. 244
mail: d.pawelczyk@zdunskawola.pl

Zespół Radców Prawnych
tel. 43 825-02-30 lub 43 825-02-00 wew. 230
e-mail: m.topolnicka@zdunskawola.pl

Straż Miejska
Komendant: Zbigniew Szulada
tel. 43 823 29 45, 669 215 777
e-mail: straz_miejska@zdunskawola.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Małgorzata Chudzia-Kulesza
tel. 43 825-02-46 lub 43 825-02-00 wew. 246
e-mail: m.chudzia-kulesza@zdunskawola.pl lub usc@zdunskawola.pl

Biuro Strategii i Rozwoju Miasta
Dyrektor: Krystyna Bąk
e-mail: k.bak@zdunskawola.pl
tel. 43 825-02-72 lub 43 825-02-34

Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Dyrektor: Katarzyna Chwiałkowska
e-mail: k.chwialkowska@zdunskawola.pl 
tel. 43 825-02-40 lub 43 825-02-38

Dział Zdrowia i Polityki Społecznej
Kierownik: Aneta Antosiak
e-mail: a.antosiak@zdunskawola.pl
tel. 43 825-02-60 lub 43 825-02-00 wew. 260

Biuro Gospodarki Lokalowej
Dyrektor: Magdalena Komodzińska
tel. 43 825-02-78 lub 43 825-02-15 lub 43 825-02-16
e-mail: m.komodzinska@zdunskawola.pl

Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych
Dyrektor: Anita Danielewicz
tel. 43 825-02-35 lub 43 825-02-00 wew. 235
e-mail: a.danielewicz@zdunskawola.pl

Biuro Gospodarki Przestrzennej
Dyrektor: Ryszard Wielowiejski
tel. 43 825-02-17 lub 43 825-02-00 wew. 217
e-mail: r.wielowiejski@zdunskawola.pl

Dział Miejska Pracownia Urbanistyczna
Kierownik: Jolanta Owczarz
tel. 43 825-02-17 lub 43 825-02-00 wew. 217
e-mail: j.owczarz@zdunskawola.pl

Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Dyrektor: Donata Szmiel
Tel. 43 825-02-10 lub 43 825-02-00 wew. 210
e-mail: d.szmiel@zdunskawola.pl

Biuro Inwestycji Miejskich
Dyrektor: Piotr Borkiewicz
tel. 43 825-02-33 lub 43 825-02-00 wew. 233
e-mail: p.borkiewicz@zdunskawola.pl

Biuro Infrastruktury Technicznej
Dyrektor: Edyta Michalak
tel. 43 825-02-70 lub 43 825-02-00 wew. 292
e-mail: e.michalak@zdunskawola.pl

Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
Dyrektor: Beata Turlakiewicz
tel. 43 825-02-68
e-mail: b.turlakiewicz@zdunskawola.pl
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Kierownik: Alina Kubiak
tel. 43 825-02-76
e-mail: a.kubiak@zdunskawola.pl


Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Dyrektor: Agnieszka Chojecka
tel. 43 825-02-52 lub 43 825-02-00 wew. 252
e-mail: a.chojecka@zdunskawola.plDział Informatyki
Kierownik: Dawid Zakrzewski
te. 43 825-02-42
e-mail: d.zakrzewski@zdunskawola.pl

Kancelaria
Budynek nr 2, parter
tel. 43 825-02-66 lub 43 825-02-67
e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Biuro Rady Miasta
Dyrektor: Lidia Pająk
tel. 43 825-02-50 lub 43 825-02-00 wew. 250 lub 249
e-mail: l.pajak@zdunskawola.pl

Biuro Zamówień Publicznych
Dyrektor: Marcin Alberczak
tel. 43 825-02-29 lub 43 825-02-00 wew. 229
e-mail: t.witaszczyk@zdunskawola.pl lub m.alberczak@zdunskawola.pl

Biuro Zarządzania Kadrami
tel. 43 825-02-31 lub 43 825-02-00 wew. 231
e-mail: d.prekwa@zdunskawola.pl

Biuro Dochodów
Dyrektor: Małgorzata Mielczarkowska
tel. 43 825-02-59 lub 43 825-02-57
e-mail: m.mielczarkowska@zdunskawola.pl

Biuro Finansowo-Budżetowe
Dyrektor: Ilona Zdzienicka
tel. 43 825-02-73 lub 43 825-02-00 wew. 273
e-mail: i.zdzienicka@zdunskawola.pl

Inspektor Ochrony Danych
Jacek Kazimierczak
tel. 43 825-02-82 lub 43 825-02-00 wew. 282
e-mail: iod@zdunskawola.pl