Dzisiaj jest: wtorek 15 października 2019        Imieniny: Jadwigi, Teresy, Brunona

Publiczne Przedszkola: Wyrównanie szans

Miasto Zduńska Wola w latach 2019 – 2020 zrealizuje program „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola”. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 720 778,75 zł, w tym 612 661,75,00 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zarząd Województwa Łódzkiego podjął  Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji dofinansowania projektu nr RPLD.11.01.01-10-0016/18 złożonego w ramach konkursu z Działania XI.1., który będzie realizowany w sześciu zduńskowolskich placówkach oświatowych (przedszkola nr: 2, 6, 7, 9, 10 i 11), w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2020 roku.
Głównym celem projektu jest stworzenie w zduńskowolskich przedszkolach warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ograniczenia barier i dysproporcji w dostępie do usług edukacji przedszkolnej, poprzez:

  • zaopatrzenie placówek w specjalistyczne pomoce dydaktyczne  i sprzęt multimedialny (laptopy, tablety, tablice multimedialne, rzutniki multimedialne, drukarki, magiczne dywan, itp.),  
  • dokształcenie  nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej i umiejętności cyfrowych (68 nauczycieli),
  • realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie ich deficytów wynikających z niepełnosprawności (rehabilitacja, dogoterapia, hipoterapia, logopedia, integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem i z tyflopedagogiem, gimnastyka korekcyjna).

Zrealizowanie tego celu przyczyni się do poprawy warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z terenu województwa łódzkiego i uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.